Bezpečnostní studia – výuka v novém magisterském oboru zahájena!

V sobotu 9. března 2013 odstartovala výuka nového navazujícího magisterského oboru Bezpečnostní studia v kombinované formě. Na programu bylo úvodní setkání se studenty a dále první řízené konzultace pod vedením prof. Goliana, prof. Šímy a dr. Jireše.

Nový obor Bezpečnostní studia je určen všem, kdo chtějí porozumět aktuálním bezpečnostním problémům. Do prvního ročníku se zapsalo více než dvacet studentů.

Absolventi tohoto oboru budou např. umět vyhodnotit bezpečnostní rizika pro soukromou firmu, veřejný úřad či instituci. Budou tak připraveni na práci v odvětví, které má před sebou velkou budoucnost.

Na výuce se podílejí především učitelé z několika kateder a oddělení. katedry veřejné práva a veřejné správy. Základ studia tkví v oblasti veřejné správy a práva. Vedle toho bude nedílnou součást celá řadě bezpečnostně laděných specializačních předmětů. Na jejich výuce se budou podílet odborníci, kteří zastávali vysoké funkce v rámci Policie ČR, Armády ČR, Hasičském záchranném sboru ČR, zpravodajských službách, lidé se zkušenostmi ze zahraničních misí či práce v terénu, dále renomovaní experti na komerční bezpečnost a specifická odvětví v rámci bezpečnostní problematiky.

Mezi takové předměty patří např. Teorie bezpečnosti, Bezpečnostní systém, Bezpečnostní politika, Bezpečnostní a vojenské konflikty a jejich vliv na společnost, Mezinárodní bezpečnostní instituce, Policejní právo, Optimalizace bezpečnostních systémů, Integrovaný záchranný systém, Armáda ČR či Krizové řízení. Studenti si budou dále vybírat z volitelných předmětů.

Z osobností, které se podílejí na výuce, jmenujme např. prof. Milana J. Goliana (garanta nového oboru), prof. Jana Österreichera (velitele Nemocniční základny Armády ČR a účastníka řady vojenských misí), prof. Dušana Hendrycha (garanta programu Veřejná správa a specialisty na správní právo a vědu), prof. Josefa Šímu (ekonoma a rektora vysoké školy CEVRO Institut), doc. Haralda Christiana Scheue (specialisty na mezinárodní právo), gen. Ing. Jiřího Šedivého (exnáčelníka generálního štábu Armády ČR), Ing. Jaroslava Salivara (bývalého prvního náměstka ministra vnitra či HZS, nyní šéfa Centra bezpečnostních studií), Dr. Jana Jireše (ředitele Centra transatlantických vztahů), Dr. Pavla Štalmacha (exnáměstka ministra obrany), Dr. Libora Franka (jinak též Univerzita obrany), Dr. Ivanu Millerovou či Dr. Luboše Jemelku (experty na správní a policejní právo).

Bezpečností studia navazují na celou řadu aktivit na poli bezpečnostní problematiky, které dosud realizovalo PCTR či Centrum bezpečnostních studií, vedlejší specializaci Bezpečnostní a krizový management v rámci bakalářského studia či odvětvovou mutaci Bezpečnostní a krizový management v rámci programu MPA.

Více informací o novém oboru získáte u prorektora pro rozvoj Ladislava Mrklase - email: ladislav.mrklas@vsci.cz / tel. 221 506 725 / 602 279 333.

Do tohoto oboru bude možné znovu nastoupit v rámci běžného přijímacího řízení 2013, tedy od zimního semestru 2013/14. Více o tomto přijímacím řízení najdete zde.

Galerie