Elektronické přihlášky - Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy

S velkým potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo vysoké škole CEVRO Institut akreditaci k navazujícímu magisterskému studijnímu programu Soukromoprávní studia, oboru Obchodněprávní vztahy. Akreditace je platná do 31.7.2016, a to v prezenční i kombinované formě studia. 

Stalo se tak na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 28. června 2012. Nový obor bude vyučován již od akademického roku 2012/2013!

Garantem programu a oboru je Prof. JUDr. František Zoulík, CSc. Na výuce se budou podílet především přední odborníci z katedry soukromého práva, dále pedagogové z katedry veřejného práva a veřejné správy, resp. katedry ekonomie a managementu. V rámci tohoto programu budou na CEVRO Institutu působit také někteří noví pedagogové, z nichž jmenujme např. Prof. Helenou Válkovou nebo Doc. Ivanu Štenglovou. Odborníky z akademického prostředí budou doplňovat učitelé z řad úspěšných advokátů (např. Dr. Tomáš Sokol) či soudců (např. Dr. Karel Šimka).

Předmětovou skladbu nového oboru najdete ve studijních plánech.

Studium tohoto oboru bude vhodné pro všechny, kdo chtějí dobře porozumět novému občanskému a obchodnímu právu. Je určeno těm, kdo se chtějí stát podnikovými právníky, prokuristy či působit v odvětvích a na pozicích, která vyžadují velkou znalost soukromého práva. Absolventi se uplatní jako vysoce kvalifikovaní zaměstnanci právních či obchodních oddělení v soukromém i veřejném sektoru.

Elektronickou přihlášku ke studiu nového oboru v obou standardních formách výuky je možné podat zde.

První přijímací pohovoru uchazečů o nový obor proběhnou na počátku září – termíny najdete zde.

Další informace o novém oboru můžete získat např. na Dni otevřených dveří, který se bude konat 5. září 2012 od 16 hodin v budově školy.

Zápis ze zasedání Akreditační komise (č. 03–12, 11. – 13. června 2012)