Filmový seminář roku 2012 skončil.

Datum konání akce:

CEVRO Institut a Nadace Konrada Adenauera uspořádaly poslední, šesté promítání v rámci 7. ročníku tradičního filmového semináře. Jeho podtitul tentokrát zněl "Reflexe minulosti i současnosti v kinematografii zemí bývalého východního bloku".

V letošním roce proběhlo celkem 12 veřejných filmových projekcí. Na jaře šest, na podzim taktéž. Promítány byly snímky domácí (jaro) i zahraniční (podzim), nové i starší. Projekcí se zúčastnily desítky a stovky studentů i dalších zájemců. Projekt filmového semináře bude pokračovat opět v letním semestru.

Kinemotografie bývalého východního bloku mají společnou novodobou historii. Filmový průmysl v těchto zemích prošel obdobnými etapami – (relativní) nezávislost, autoritářský či totalitní režim či nacistická okupace, komunistické temno, liberalizace a svobodný vývoj.

U všech národních kinematografií těchto zemí je snahou nalézt témata, jimiž by na sebe upozornily v záplavě amerických a západoevropských. Filmy z východního regionu Evropy všeobecně odrážejí problémy, tragédie a absurdnosti každodenního života, často také vypráví o traumatech minulosti. V českých kinech i v televizích se tyto filmy objevují jen velmi zřídkakdy.

Odborný garant a vyučující:

MgA. Jana Tomsová, filmová producentka a režisérka
Hosty semináře bývají filmoví tvůrci či specialisté na problémy nebo období, která jsou ve zobrazována v jednotlivých snímcích.

Vždy ve středu od 18.30 hodin v budově školy, místnost č. 205 (2. patro)

Program zimního semestru 2012/2013:

10. října 2012 Dvanáct (Rusko, 2007)
24. října 2012 Životy těch druhých (Německo, 2006)
7. listopadu 2012 Katyň (Polsko, 2007)
21. listopadu 2012 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny (Rumunsko, 2007)
5. prosince 2012 Revizoři (Maďarsko, 2003)
19. prosince 2012 Záhrada (Slovensko, 1995)

Program letního semestru 2011/2012:

 

15. února 2012 Rodina je základ státu (2011)
29. února 2012 Zoufalci (2009)
14. března 2012 Ene bene (1999)
28. března 2012 Čas sluhů (1989)
11. dubna 2012 Oddechový čas (1977)
25. dubna 2012 Hoří, má panenko (1967)