Letní škola rekodifikace soukromého práva 2012

Datum konání akce:

Ve dnech 20. - 24. srpna uspořádala vysoká škola CEVRO Institut letní školu rekodifikace soukromého práva. Jejím cílem bylo podrobně představit účastníkům novinky, které do českého právního řádu vnesou nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Vzhledem k významu rekodifikace soukromého práva byla letní škola určena každému, kdo se ve své činnosti setkává s právní agendou alespoň okrajově.

 

Letní školu zahájil rektor vysoké školy CEVRO Institut prof. Josef Šíma, ředitel školy Jakub Kříž a s úvodní přednáškou též bývalý náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

V rámci programu se účastníci seznámili s těmito tématy:

  • Hodnotová východiska nového občanského zákoníku
  • Věcná práva se zaměřením na vlastnictví
  • Smlouvy v soukromém právu
  • Odpovědnost za škodu
  • Majetkové právo manželské a dědické právo
  • Neziskové právnické osoby
  • Obchodní korporace
  • Právní vztahy k nemovitostem

Přednášejícími byli špičkoví odborníci z právní teorie i praxe:

Mgr. Jakub Kříž – právník, tajemník katedry soukromého práva CEVRO Institutu
JUDr. Filip Melzer, LL.M., PhD. – z pozice náměstka ministra spravedlnosti se podílel na přípravě nového občanského zákoníku, člen katedry občanského a pracovního práva Univerzity Palackého v Olomouci
Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. – docentka občanského práva, vysoká škola CEVRO Institut a Právnická fakulta UK v Praze
Mgr. Stanislav Hykyš – advokát, pedagog vysoké školy CEVRO Institut
JUDr. Daniela Šustrová – vedoucí kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu
JUDr. Mgr. Stanislav Sviták – soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, pedagog vysoké školy CEVRO Institut
JUDr. Petr Čech, LL.M. – odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK v Praze, spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol.