Nově vzniklé Centrum konfesního práva

K 1. březnu 2013 bylo na vysoké škole CEVRO Institutu zřízeno nové vědeckovýzkumné pracoviště – Centrum konfesního práva.

 

Jeho posláním je systematicky se věnovat vědeckovýzkumným aktivitám zaměřeným na otázky svobody náboženského vyznání a vztahu státu a církví, včetně otázek majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi.

Centrum bude též poskytovat konzultantské služby, vyvíjet publikační činnost a spolupracovat s domácími i zahraničními pracovišti obdobného zaměření.

Ředitelem centra byl jmenován Mgr. Jakub Kříž, Ph.D.

Právě nový ředitel byl lektorem na  dvou úspěšných seminářích k problematice církevních restitucí. Na stejné téma bude hovořit i na připravované konferenci Soukromé právo ve veřejné správě, která se uskuteční 4.-5. dubna 2013 v Českém Krumlově.