Pedagogové CEVRO Institutu členy výzkumného týmu k možnostem obranné spolupráce visegrádských zemí

PhDr. Jan Jireš a gen. Jiří Šedivý, pedagogové a výzkumní pracovníci vysoké školy CEVRO Institut, se od listopadu 2011 do června 2012 účastnili práce mezinárodního týmu expertů v rámci projektu DAV4 (Defence Austerity V4).

Cílem projektu bylo zhodnotit dosavadní vývoj spolupráce visegrádských zemí v oblasti obrany, identifikovat její slabá místa a navrhnout konkrétní opatření vedoucí k jejímu posílení.

Výstupem projektu je výzkumná zpráva, která kromě formulace obecnějších pravidel visegrádské obranné spolupráce obsahuje také návrhy společných projektů. Koncem května zprávě vyjádřili svou podporu také ministři obrany visegrádských zemí (viz zde).

Kompletní výzkumnou zprávu s názvem Towards a smarter V4: How to improve defence collaboration among the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia je možné stáhnout zde.

Další informace o projektu DAV4 jsou pak k dispozici zde.