Politika a politologie v éře globalizace – veřejná diskuse (nejen) s autory

Datum konání akce:

CEVRO Institut a Sociologické nakladatelství uspořádaly 21. března 2012 v atriu školy slavnostní prezentaci Úvodu do studia politiky. Tuto učebnici vytvořil kolektiv vedený prof. Miroslavem Novákem.


Při prezentaci a diskusi o nové knize vystoupili: 

  • Prof. Dr. Miroslav Novák, vysoká škola CEVRO Institut a FSV UK v Praze, hlavní autor knihy
  • PhDr. Alena Miltová, zástupkyně Sociologického nakladatelství 
  • Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D., ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, FSV UK v Praze, autor kapitoly Úvod do mezinárodních vztahů 
  • Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, Ph.D., Fakulta sociálních UK v Praze a vysoká škola CEVRO Institut, autor kapitoly Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii 
  • Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, Ph.D., emeritní děkan FSV UK a autor předmluvy
  • Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., předseda České společnosti pro politickou vědu
  • Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, autor kapitol o volebních systémech a kvantitativních indexech
  • Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Hradec Králové, autor dvou kapitol o kvalitativních metodách v politologii 
  • PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK v Praze, autor kapitoly Politika a filosofie: úvod do politické filosofie

Více o knize se dozvíte zde.

Diskuse se konala za laskavé podpory Nadace Hannse Seidela.

 

Galerie