Seminář: Česká imigrační a integrační politika a programové prohlášení vlády (výzvy, vize, realita)

Datum konání akce:

Centrum bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR uspořádalo diskusně laděný seminář, který se věnoval české imigrační a integrační politice.


Kdy:   18. 9. 2012 od 13.00 hodin
Kde:   CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1
 

Program:
 

Úvodní vystoupení

Ing. Jaroslav Salivar (ředitel Centra bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut)

Příspěvek byl věnován novým výzvám v oblasti zajištění bezpečnosti a roli migrace. Příspěvek zároveň sledoval aktuální politickou diskusi k tématu migrace, včetně doposud první zmínky v Programovém prohlášení vlády z roku 2010.

 

Panel 1:  13.30 – 15.00

Realita a výzvy aneb Programové prohlášení vlády v kontextu české migrační situace – migrace, integrace, bezpečnost, společnost
(věcné aspekty, východiska, koncepty řešení)

 

PhDr. Tomáš Haišman (ředitel Odboru azylové a migrační politiky MV ČR)
Příspěvek byl věnován aktuálnímu postavení České republiky v oblasti migrace a integrace, včetně zásadních výzev, před kterými Česká republika stojí. Dále se věnoval možným východiskům, jako reakci na aktuální výzvy a jejich aplikaci na území České republiky.

JUDr. Andrea Fáberová (Úřad vlády ČR)
Vliv unijního práva na českou normotvorbu, aktuální vývoj v Evropské Unii v oblasti migrace a integrace a její další evropská perspektiva.

PhDr. Tomáš Grulich (senátor, ODS, člen Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR)

Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu Mag. phil. PhD (Právnická fakulta Univerzity Karlovy)
Obecný rámec evropské migrační politiky a perspektivy jejího dalšího vývoje.

Diskuze

 

Panel 2: 15.30 – 17.00

Realita a vize aneb nová česká cizinecká legislativa jako efektivní nástroj řízení migrace a integrace
(politické zadání, legislativní rámec a institucionální zajištění)

 

PhDr. Tomáš Haišman (ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra)
Příspěvek byl věnován institucionálnímu zajištění v návrhu nové právní úpravy a společenským dopadům nové právní úpravy.

Mgr. Pavla Novotná (vedoucí oddělení koncepcí a analýz, Odbor azylové a migrační politiky MV ČR)
Příspěvek byl věnován obecné charakteristice návrhu nové legislativní úpravy a jejím ideovým základům. Cílem bylo zejména představit zásadní změny a dílčí úpravy jednotlivých aspektů s přihlédnutím k novému nastavení legální migrace.

Mgr. Markéta Pokorná (vedoucí oddělení imigračního, Odbor azylové a migrační politiky MV ČR)
Příspěvek byl věnován bezpečnostním dopadům návrhu nové právní úpravy a návrhům v oblasti zajištění a vyhoštění, včetně nastavení návratové politiky.

PaedDr. Lucie Sládková (ředitelka pražské kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci)

Diskuse

 

Závěr semináře: 17.00 – 17.30

Pozvánka ke stažení