Slavnostní promoce absolventů a imatrikulace nových studentů magisterského studia

V úterý 18. října 2011 se uskutečnily slavnostní promoce absolventů bakalářského studia, absolventů studia Master of Public Administration a historicky poprvé také promoce absolventů magisteského studia.


Slavnostní den začal ve 14 hodin promocí absolventů bakalářského studia oborů Právní specializace – Veřejná správa, Právo v obchodních vztazích a Politologie a mezinárodní vztahy.

Poté v 16 hodin následovala historicky první promoce basolventů magisterského studia oborů Veřejná správa a Politologie, na níž plynule navázala promoce absolventů postgraduálního studia Master of Public Administration.

Kromě absolventů se slavnostního aktu v aule vysoké školy CEVRO Institut zúčastnili také jejich rodinní příslušníci, přátelé a známí.

Slavnostní den byl završen Imatrikulací nových posluchačů magisterského studia oborů Veřejná správa a Politologie, která začala v 18 hodin.


Galerie