Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky – PREZENTACE KE STAŽENÍ

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala speciální kurs vedený lékařem a poslancem Evropského parlamentu MUDr. Milanem Cabrnochem. Hosty jednotlivých seminářů byli zástupci důležitých institucí a profesí, které se pohybují na poli obou veřejných politik.

Kurs Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky byl jednak jedním z volitelných kursů, který si studenti CEVRO Institutu mohli v letním semestru 2010/2011 vybrat, jednak byl otevřen všem studentům CEVRO Institutu i všem dalším zájemcům o danou problematiku.

Unikátní na něm byla zejména jeho struktura mapující různé oblasti dvou důležitých veřejných politik. Každý seminář se skládal z úvodního vystoupení MUDr. Cabrnocha, následného hlavního referátu jeho hosta a diskuse. Mezi hosty jednotlivých seminářů figurovaly i zástupci nejvýznamnějších institucí – VZP, MPSV či Poslanecké sněmovny.

Celý kurs vznikl za podpory skupiny Evropských konzervativců a reformistů v Evropské parlamentu. Jeho závěrečným výstupem bude publikace, jež shrne přednášky a diskuse v jednotlivých seminářích. Tato publikace se právě nyní připravuje, k dispozici bude během několika týdnů.

 

Jednotlivé semináře a prezentace ke stažení:

1) Organizace zdravotnictví
čtvrtek 31. března 2011
Témata: Primární péče, preventivní péče a očkování, specializovaná ambulantní péče, lůžková péče, eHealth
Host: MUDr. Hana Cabrnochová, členka předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti

Milan Cabrnoch: Úvodní přednáška – Organizace zdravotnictví (PDF)    Hana Cabrnochová: Primární pediatrická péče v ČR (PDF)
 

2) Důchodové pojištění
pondělí 18. dubna 2011
Témata: Základní principy důchodového pojištění, reforma důchodového pojištění
Hosté: Mgr. Jiří Král (tbc), vrchní ředitel Sekce sociálně pojistných systémů MPSV a ekonom Ing. Pavel Kohout.

Milan Cabrnoch: Důchodové pojištění (PDF)    Jiří Král: Český důchodový systém (PDF)    Pavel Kohout: Zrádné detaily penzijní reformy (PDF)    Jiří Fialka: Penzijní reforma pohledem pojistné matematiky (PDF)
 

3) Zdravotní pojištění
čtvrtek 21. dubna 2011
Témata: Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovny, pojistné a jeho výběr, přerozdělení, úhrada zdravotní péče.
Host: MUDr. Pavel Horák, CSc., generální ředitel VZP ČR

Milan Cabrnoch: Veřejné zdravotní pojištění (PDF)     Pavel Horák: Zdravotní pojištění (PDF)    Referát: Zamyšlení se nad systémem zavedeném v oblasti maximálního vyměřovacího základu pojištěnce (PDF)
 

4) Moderní ošetřovatelství a role nelékařských zdravotnických pracovníků
čtvrtek 28. dubna 2011
Host: Mgr. Dana Jurásková, prezidentka České asociace sester, předcházející ministryně zdravotnictví, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Praha

Milan Cabrnoch: Moderní ošetřovatelství a role nelékařských zdravotnických pracovníků (PDF)
 

5) Senioři ve společnosti, dlouhodobá péče
pondělí 2. května 2011
Témata: Stárnutí společnosti, postavení seniorů, aktivní a důstojný život, dlouhodobá péče.
Hosté: Mgr. Monika Válková, MPSV, Mgr. Jan Lorman, Život90
 

6) Zdravotně postižení a jejich postavení ve společnosti
čtvrtek 5. května 2011 (možná záměna s 18. dubnem)
Témata: Definice osob se zdravotním postižením, sociální pomoc a sociální podpora, vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním.
Host: Lenka Kohoutová, poslankyně PSP ČR, zakladatelka a předsedkyně Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 

Program ke stažení