Znovuotevřené Informační centrum o NATO sídlí na vysoké škole CEVRO Institut

Ve čtvrtek 28. června 2012 proběhlo na vysoké škole CEVRO Institut slavnostní znovuotevření Informačního centra o NATO (IC NATO), spojené s panelovou diskusí za účasti ministra obrany ČR Alexandra Vondry.

 

IC NATO je projektem veřejné diplomacie, který vznikl v roce 2002 jako součást komunikační strategie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jeho účelem je poskytovat veřejnosti informace o mezinárodní bezpečnosti a Severoatlantické alianci. Projekt zajišťovalo pro MZV ČR od roku 2003 sdružení Jagello 2000 v prostoru budovy v Rytířské ulici v Praze. Od roku 2007 běžel projekt IC NATO jako pětiletý na dobu určitou a v březnu 2012 skončil.

Vysoká škola CEVRO Institut a sdružení Jagello 2000 se rozhodly projekt obnovit a IC NATO  znovu zahajuje svou činnost v prostorách školy v Jungmannově ulici.

Nové IC NATO vzniká vzájemnou synergií několika projektů: serveru Natoaktual.cz, realizovaného sdružením Jagello 2000 za finanční podpory MZV ČR a Divize veřejné diplomacie NATO, a vysoké školy CEVRO Institut, která bude Informačnímu centru bezplatně poskytovat prostory. Společným úsilím tak vzniká silné zázemí schopné poskytovat komplexní služby odborné i laické veřejnosti.

„Za desetileté fungování tohoto veřejného informačního zdroje se jednoznačně ukázalo, že poptávka po těchto službách v České republice je,“ vysvětluje předseda sdružení Jagello 2000 a ředitel IC NATO Zbyněk Pavlačík důvody, které vedly k obnovení činnosti informačního centra i po vypršení kontraktu s MZV ČR. „České nevládní organizace si uvědomují svou spoluzodpovědnost za informování veřejnosti o tématech tak zásadních, jako jsou zajišťování bezpečnosti země a členství ČR v Severoatlantické alianci,“ dodává Jan Jireš, ředitel Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut.

Nové IC NATO bude veřejnosti, odborníkům a studentů poskytovat informace, rešerše a půjčovat publikace vztahující se k problematice NATO a mezinárodní bezpečnosti. Centrum dále organizuje přednášky a semináře, z nichž některé jsou přímo určené pro středoškolské studenty. Všechny své služby realizuje zdarma. Kompletní nabídka je k dispozici na portálu IC NATO www.natoaktual.cz.

Slavnostní zahájení provozu obnoveného IC NATO proběhlo 28. června 2012 za účasti mnoha vážených hostů. S úvodním projevem vystoupil ministr obrany ČR Alexandra Vondra. Následné panelové diskuse se vedle ministra Vondry zúčastnili Karel Kovanda, bývalý velvyslanec ČR při NATO, Andor Šándor, bývalý velitel Vojenské zpravodajské služby, a analytik Ivan Gabal. Diskusi moderoval ředitel Odboru bezpečnostní politiky MZV ČR Daniel Koštoval.

Galerie