Akreditované studijní programy

  • CEVRO Institut je soukromá vysoká škola, jejíž činnost se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  • Studijní programy na vysoké škole CEVRO Institut podléhají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Úspěšným absolventům vysoká škola uděluje titul bakalář (Bc.), resp. titul magistr (Mgr.).

 

Kód programu Studijní program Kód oboru Obor Stupeň studia Forma
B6804 Právní specializace 6804R022 Veřejná správa Bc. Prezenční a kombinovaná
B6804 Právní specializace 6804R035 Právo v obchodních vztazích Bc. Prezenční a kombinovaná
B6701 Politologie 6701R011 Politologie a mezinárodní vztahy Bc. Prezenční a kombinovaná
B6202 Hospodářská politika a správa 6202R025 Hospodářská politika Bc. Prezenční a kombinovaná
N6807 Veřejná správa 6202T056 Veřejná správa nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6701 Politologie 6701T008 Politologie nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6812 Soukromoprávní studia 6804T039 Obchodněprávní vztahy nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6807 Veřejná správa 6806T018 Bezpečnostní studia nMgr. Prezenční a kombinovaná
N6745 Philosophy, Politics, Economics 6701T034 Philosophy, Politics, Economics nMgr. Prezenční (v angličtině)