Centrum zdravotně-sociálních studií

Centrum zdravotně-sociálních studií (CZSS) bylo zřízeno v roce 2012 jako interní výzkumné, vzdělávací a poradenské pracoviště vysoké školy CEVRO Institut. Zaměřuje se na výuku, grantovou a projektovou činnost i komerčně laděné aktivity ve zdravotní a sociální oblasti. Nedílnou činností centra je pořádání seminářů a kulatých stolů s klíčovými osobnostmi ve zdravotnictví a sociálních službách a vydávání vlastního bulletinu.
 

Hlavní náplň pracoviště:

  • Systematicky se věnovat mezioborovému výzkumu zdravotní a sociální tematiky, poskytování zdravotních a sociálních služeb a managementu sociální péče a zdravotnictví
  • Poskytovat konzultantské služby ve zdravotní a sociální oblasti
  • Rozvíjet kontakty s obdobnými pracovišti v ČR i ve světě
  • Organizovat výukové a vzdělávací programy se zaměřením na zdravotní a sociální oblast, zejména program MPA a další výuku v rámci bakalářských, magisterských a dalších vzdělávacích programů vysoké školy CEVRO Institut
  • Publikovat výsledky činnosti v českých i zahraničních odborných periodikách i denním tisku.

Bulletin Centra zdravotně-sociálních studií


č. 01 – 10/2012 – Tolerované drogy a jejich regulace

č. 02 – 11/2012 – Sociálně právní ochrana dětí

č. 03 – 12/2012 – Sociální podnikání ve stárnoucí Evropě


č. 04 – 02/2013Dlouhodobá péče

č. 05 – 02/2013Nové evropské regulace v lékové politice

č. 06 – 03/2013 DPH ve zdravotnictví

č. 07 – 06/2013 Posuzování stupně závislosti

č. 08 – 06/2013 Regulace tabáku: osobní svoboda vs. veřejné zdraví

č. 09 – 09/2013 – Postavení a úloha lékařské posudkové služby
v sociálním zabezpečení

č. 10 – 10/2013 – Šípkové Růženky zdravotní a sociální péče

č. 11 – 11/2013 – Zdravotnické prostředky a speciální potraviny
v nové legislativě EU

č. 12 11/2013 ePreskripce budoucnost nejistá?


č. 13 02/2014 Age Management

č. 14 03/2014 Sociální gerontologie: Úvod do problematiky

č. 15 04/2014 Pracovní rehabilitace v ČR


Ředitel centra

  E-mail:
MUDr. Milan Cabrnoch milan.cabrnoch@vsci.cz

Kontaky

Centrum zdravotně-sociálních studií
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1

Lucie Buchtíková

email: lucie.buchtikova@vsci.cz

Jaroslav Láznička
email: jaroslav.laznicka@vsci.cz

Odborná rada:

MUDr. Milan Cabrnoch

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Ing. Jiří Pavlíček, MBA

RNDr. Jiří Schlanger

MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D.

Ing. Simona Fialová, MBA

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA