Centrum zdravotně-sociálních studií

Centrum zdravotně-sociálních studií (CZSS) bylo zřízeno v roce 2012 jako interní výzkumné, vzdělávací a poradenské pracoviště vysoké školy CEVRO Institut. Zaměřuje se na výuku, grantovou a projektovou činnost i komerčně laděné aktivity ve zdravotní a sociální oblasti. Nedílnou činností centra je pořádání seminářů a kulatých stolů s klíčovými osobnostmi ve zdravotnictví a sociálních službách a vydávání vlastního bulletinu.

Hlavní náplň pracoviště:

  • Systematicky se věnovat mezioborovému výzkumu zdravotní a sociální tematiky, poskytování zdravotních a sociálních služeb a managementu sociální péče a zdravotnictví
  • Poskytovat konzultantské služby ve zdravotní a sociální oblasti
  • Rozvíjet kontakty s obdobnými pracovišti v ČR i ve světě
  • Organizovat výukové a vzdělávací programy se zaměřením na zdravotní a sociální oblast, zejména program MPA a další výuku v rámci bakalářských, magisterských a dalších vzdělávacích programů vysoké školy CEVRO Institut
  • Publikovat výsledky činnosti v českých i zahraničních odborných periodikách i denním tisku.

Bulletin Centra zdravotně-sociálních studií


č. 01 – 10/2012 – Tolerované drogy a jejich regulace

č. 02 – 11/2012 – Sociálně právní ochrana dětí

č. 03 – 12/2012 – Sociální podnikání ve stárnoucí Evropě


č. 04 – 02/2013Dlouhodobá péče

č. 05 – 02/2013Nové evropské regulace v lékové politice

č. 06 – 03/2013 DPH ve zdravotnictví

č. 07 – 06/2013 Posuzování stupně závislosti

č. 08 – 06/2013 Regulace tabáku: osobní svoboda vs. veřejné zdraví

č. 09 – 09/2013 – Postavení a úloha lékařské posudkové služby v sociálním zabezpečení

č. 10 – 10/2013 – Šípkové Růženky zdravotní a sociální péče

č. 11 – 11/2013 – Zdravotnické prostředky a speciální potraviny v nové legislativě EU

č. 12 11/2013 ePreskripce budoucnost nejistá?


č. 13 02/2014 Age Management

č. 14 03/2014 Sociální gerontologie: Úvod do problematiky

č. 15 04/2014 Pracovní rehabilitace v ČR


Kontakty

Centrum zdravotně-sociálních studií
Jungmannova 17, 110 00 Praha 1

Ředitel
MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

email: milan.cabrnoch@vsci.cz

Tajemnice
Mgr. Lucie Buchtíková
email: lucie.buchtikova@vsci.cz
Tel.: +420 221 506 700


Odborná rada:

  • MUDr. Milan Cabrnoch, MBA
  • RNDr. Jiří Schlanger 
  • MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA 
  • doc. MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. 
  • Ing. Simona Fialová, MBA