Filmový seminář

Vysoká škola CEVRO Institut pořádá již devátý ročník filmového semináře. 

Jde o projekt, který si prostřednictvím promítání filmů domácí i světové provenience a jejich následným rozborem a diskusí připomíná důležité události nejen 20. století. Jednotlivé projekce jsou otevřené všem  členům akademické obce vysoké školy CEVRO Institut, ale i široké veřejnosti.

V jednotlivých ročnících je filmový seminář vždy zaměřen na konkrétní téma či má jiný spojující prvek. V akademickém roce 2013/2014 filmový seminář nese tradiční název EVROPSKÉ HODNOTY VE FILMU. Téma filmového semináře letního semestru (II) se věnuje vztahům. Téma vztahů vybraných, víceméně komorních, filmů se odvíjí na pozadí vztahů mezi blízkými lidmi. Příběhy ovlivňují mezní životní situace, náboženství a zvyklosti i historická doba... Tak jako v životě, jsme-li na tyto situace „připraveni“, zvládneme je, a to ku prospěchu nás samých i našeho okolí.

Na téma vztahů a soužití generací navazují i další akce školy realizované pod hlavičkou mezigeneračního projektu "Věk je jen číslo v naší hlavě".

Garantem a lektorem semináře je filmová producentka a režisérka MgA. Jana Tomsová.

Program letního semestru filmového semináře najdete zde.

Filmový seminář se koná v budově vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1, v místnosti č. 205, 3. NP, vždy od 18.30 hodin.

 

Odkazy na minulé ročníky:

2012 – 2013

2011 – 2012

2010 – 2011

2009 – 2010

2008 – 2009

2007 – 2008