Formy studia

Absolventům středních škol a gymnázií doporučujeme studovat v prezenční formě. Naopak pro studenty, kteří již pracují a jsou časově vytíženi, nabízíme možnost studovat v kombinované formě. Nicméně se vždy snažíme maximálně vyjít vstříc, přizpůsobit se potřebám našich studentů a hledat individuální řešení.


Prezenční studium

Je postaveno na klasickém modelu dvou semestrů (zimního a letního). Skládá se ze 13 vyučovacích týdnů a následného zkouškového období. Během vyučovacích týdnů probíhají přednášky a semináře k jednotlivým odborným předmětům. Prezenční forma studia je určena především posluchačům, pro které je studium na vysoké škole hlavní činností.


Kombinované studium

Je vhodné pro uchazeče o studium, kteří jsou časově zaneprázdněni. Jde o formu vytvořenou kombinací klasického prezenčního studia (přednášky a semináře) a samostudia (interaktivní učební pomůcky a e-learning). Přednášky jsou koncentrované do dvoudenních soustředění, která se konají třikrát až šestkrát za semestr (zpravidla pátek a sobota). Denní přítomnost ve škole je kompenzována elektronickým studijním supportem k jednotlivým předmětům a osobní zodpovědností studentů.