Harmonogram akademického roku

29. 9. 2015 ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

29. 9. 2015 – 11. 2. 2016                 ZIMNÍ SEMESTR AK. ROKU 2015/2016
29. 9. 2015 - 19. 12. 2015 výuka v zimním semestru (12 týdnů)
2. 10. 2015 imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského a magisterského studia a promoce absolventů bakalářského a magisterského studia – Český Krumlov
6. 10. 2015 imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia a magisterského studia – Praha
8. 10. 2015 imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia a magisterského studia a promoce absolventů bakalářského a magisterského studia – Praha
31. 10. 2015 poslední termín pro vyhlášení témat bakalářských a diplomových prací katedrami (podzimní termín)
22. 11. 2015 poslední termín pro odevzdání zadání bakalářské či diplomové práce – elektronickou formou v informačním systému (podzimní termín)
11. 12. 2015 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (podzimní termín)
21. 12. 2015 – 3. 1. 2016 zimní prázdniny
4. 1. – 11. 2. 2016 zkouškové období za zimní semestr (6 týdnů)
18. 12. 2015  poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a diplomových prací (zimní termín)
11. 1. 2016 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě bakalářských a diplomových prací či k ústní části státních závěrečných zkoušek a pro žádost o kontrolu studijních povinností (zimní termín, Praha)
1. 2. – 12. 2. 2016 zimní termín obhajob kvalifikačních prací a ústní část státních závěrečných zkoušek (Praha)
12. 2. – 2. 10. 2016              LETNÍ SEMESTR AK. ROKU 2015/2016
12. 2. – 8. 5. 2016 výuka v letním semestru (12 týdnů)
1. 2. 2016 poslední termín pro vyhlášení témat bakalářských a diplomových prací katedrami (zimní termín)
22. 2. 2016 poslední termín pro odevzdání zadání bakalářské či diplomové práce – elektronickou formou v informačním systému (zimní termín)
11. 3. 2016 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (zimní termín)
17. 3. 2016 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
25. 3. 2016 rektorské volno – Velký Pátek
9. 4. 2016 poslední termín pro vyhlášení témat bakalářských a diplomových prací katedrami (jarní termín)
30. 4. 2016 poslední termín pro odevzdání zadání bakalářské či diplomové práce – elektronickou formou v informačním systému (jarní termín)
23. 4. 2016 konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (10 týdnů)
23. 4. 2016 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a diplomových prací (letní termín, Praha, Český Krumlov)
9. 5. – 30. 6. 2016 zkouškové období za letní semestr
15. 5. 2016 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě bakalářských a diplomových prací či k ústní části státních závěrečných zkoušek a pro žádost o kontrolu studijních povinností (letní termín, Praha, Český Krumlov)
13. 5. 2016 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (jarní termín)
30. 5. – 17. 6. 2016 letní termín obhajob bakalářských a diplomových prací a ústní část bakalářských a magisterských st. závěrečných zkoušek (Praha, Český Krumlov)
29. 6. 2016 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
1. 7. – 21. 8. 2016 LETNÍ PRÁZDNINY
11. 7. 2016 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a diplomových prací (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
15. 8. 2016 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě bakalářských a diplomových prací či k opravnému termínu ústní části státních závěrečných zkoušek a pro žádost o kontrolu studijních povinností (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
21. 8. - 16. 9. 2016 průběžné (automatické i rektorem na základě vyhovění žádosti povolené) zápisy do vyšších či opakovaných ročníků studia
5. – 16. 9. 2016 podzimní termín obhajob bakalářských a diplomových prací a opravný termín pro ústní část bakalářských a magisterských st. zkoušek
2. 10. 2016                                  KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016