Harmonogram akademického roku

29. 9. 2014 ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

29. 9. 2014 – 12. 2. 2015                     ZIMNÍ SEMESTR AK. ROKU 2014/2015
29. 9. 2014 – 20. 12. 2014 výuka v zimním semestru (12 týdnů)
3. 10. 2014 imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského a magisterského studia a promoce absolventů bakalářského a magisterského studia – Český Krumlov
9. 10. 2014 imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia a magisterského studia a promoce absolventů bakalářského a magisterského studia – Praha
20. 11. 2014 poslední termín pro vyhlášení témat bakalářských a diplomových prací katedrami (podzimní termín)
5. 12. 2014 poslední termín pro odevzdání zadání bakalářské či diplomové práce – elektronickou formou v informačním systému (podzimní termín)
18. 12. 2014 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (podzimní termín)
22. 12. 2014 – 4. 1. 2015 zimní prázdniny
5. 1. – 12. 2. 2015 zkouškové období za zimní semestr(6 týdnů)
20. 12. 2014 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a diplomových prací (zimní termín)
12. 1. 2015 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě bakalářských a diplomových prací či k ústní části státních závěrečných zkoušek a pro žádost o kontrolu studijních povinností (zimní termín, Praha)
2. 2. – 6. 2. 2015 zimní termín obhajob kvalifikačních prací a ústní část státních závěrečných zkoušek (Praha)
13. 2. – 28. 9. 2015                       LETNÍ SEMESTR AK. ROKU 2014/2015
13. 2. – 7. 5. 2015 výuka v letním semestru (12 týdnů)
1. 2. 2015 poslední termín pro vyhlášení témat bakalářských a diplomových prací katedrami (zimní termín)
22. 2. 2015 poslední termín pro odevzdání zadání bakalářské či diplomové práce – elektronickou formou v informačním systému (zimní termín)
13. 3. 2015 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (zimní termín)
19. 3. 2015 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
3. 4. 2015 rektorské volno – Velký Pátek
9. 4. 2015 poslední termín pro vyhlášení témat bakalářských a diplomových prací katedrami (jarní termín)
30. 4. 2015 poslední termín pro odevzdání zadání bakalářské či diplomové práce – elektronickou formou v informačním systému (jarní termín)
25. 4. 2015 konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (10 týdnů)
25. 4. 2015 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a diplomových prací (letní termín, Praha, Český Krumlov)

11. 5. – 30. 6. 2015
zkouškové období za letní semestr
11. 5. 2015 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě bakalářských a diplomových prací či k ústní části státních závěrečných zkoušek a pro žádost o kontrolu studijních povinností (letní termín, Praha, Český Krumlov)
16. 5. 2015 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (jarní termín)
1. 6. – 19. 6. 2015 etní termín obhajob bakalářských a magisterských prací a ústní část bakalářských a magisterských st. závěrečných zkoušek (Praha: 1. - 5. 6. ústní; 8. - 12. 6. obhajoby; Č. Krumlov: 4. - 5. 6. ústní, obhajoby)
1. 7. 2015 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
1. 7. – 18. 8. 2015 LETNÍ PRÁZDNINY
17. 8. 2015 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a diplomových prací (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
31. 8. 2015 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě bakalářských a diplomových prací či k ústní části státních závěrečných zkoušek a pro žádost o kontrolu studijních povinností (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
20. 8. – 19. 9. 2015 průběžné (automatické i rektorem na základě vyhovění žádosti povolené) zápisy do vyšších či opakovaných ročníků studia
7. – 18. 9. 2015 podzimní termín obhajob bakalářských a magisterských prací a ústní část bakalářských a magisterských st. zkoušek (Praha: 7. - 11. 9. ústní; 14. - 18. 9. obhajoby; Č. Krumlov: 10. - 11. 9. ústní, obhajoby)
28. 9. 2015 KONEC AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

Události spojené s AR 2014/2015 konané mimo jeho časové vymezení

2. 10. 2015  imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského a magisterského studia a promoce absolventů bakalářského a magisterského studia – Český Krumlov
8. 10. 2015 imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského a magisterského studia a promoce absolventů bakalářského a magisterského studia – Praha