Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2016/2017

3. 10. 2016 – 9. 2. 2017                PRVNÍ TRIMESTR
3. 10. 2016 - 22. 12. 2016 období výuky
4. 10. 2016 imatrikulace studentů prvních ročníků – Praha
6. 10. 2016 iimatrikulace studentů prvních ročníků a promoce absolventů – Praha
14. 10. 2016 imatrikulace studentů prvních ročníků a promoce absolventů – Český Krumlov
31. 10. 2016 poslední termín pro vyhlášení témat kvalifikačních prací katedrami (1. kolo)
22. 11. 2016 poslední termín pro odevzdání zadání kvalifikačních prací – elektronickou formou v informačním systému (1. kolo)
9. 12. 2016 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (1. kolo)
23. 12. 2016 – 1. 1. 2017 zimní prázdniny
2. 1. – 9. 2. 2017 zkouškové období
21. 12. 2016 poslední termín pro odevzdání zpracovaných kvalifikačních prací (zimní termín)
8. 1. 2017 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (zimní termín, Praha)
30. 1. – 4. 2. 2017 zimní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních
závěrečných zkoušek (Praha)
10. 2. – 18. 6. 2017          DRUHÝ TRIMESTR
10. 2. – 6. 5. 2017 období výuky
1. 2. 2017 poslední termín pro vyhlášení témat bakalářských a diplomových prací
katedrami (2. kolo)
22. 2. 2017 poslední termín pro odevzdání zadání kvalifikační práce –
elektronickou formou v informačním systému (2. kolo)
9. 3. 2017 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
10. 3. 2017 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (2. kolo)
9. 4. 2017 poslední termín pro vyhlášení témat kvalifikačních prací katedrami (3. kolo)
22. 4. 2017 konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (10 týdnů)
22. 4. 2017 poslední termín pro odevzdání zpracovaných kvalifikačních prací (letní termín, Praha, Český Krumlov)
2. 5. 2017 poslední termín pro odevzdání zadání kvalifikačních prací – elektronickou formou v informačním systému (3. kolo)
9. 5. – 30. 6. 2017 zkouškové období
12. 5. 2017 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních
prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (letní termín,
Praha, Český Krumlov)
12. 5. 2017 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (3. kolo)
29. 5. – 16. 6. 2017 letní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních
závěrečných zkoušek (Praha, Český Krumlov)
29. 6. 2017 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
19. 6. – 30. 9. 2017 TŘETÍ TRIMESTR
19. 6. – 8. 9. 2017 období výuky
1. 7. – 30. 9. 2017 zkouškové období
14. 7. 2017 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a diplomových prací (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
17. 8. 2017 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
21. 8. - 16. 9. 2017 průběžné zápisy do vyšších či pokračujících ročníků studia
4. – 15. 9. 2017 podzimní termín obhajob kvalifikačních prací a opravný termín ústních částí státních závěrečných zkoušek
30. 9. 2017                                KONEC AKADEMICKÉHO ROKU

Harmonogram akademického roku 2017/2018

1. 10. 2017 – 8. 2. 2018          PRVNÍ TRIMESTR
1. 10. 2017 ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU
2. 10. 2017 - 21. 12. 2017 období výuky
12. 10. 2017 iimatrikulace studentů prvních ročníků a promoce absolventů – Praha
13. 10. 2017 imatrikulace studentů prvních ročníků a promoce absolventů – Český Krumlov
27. 10. 2017 poslední termín pro vyhlášení témat kvalifikačních prací katedrami (1. kolo)
22. 11. 2017 poslední termín pro odevzdání zadání kvalifikačních prací – elektronickou formou v informačním systému (1. kolo)
8. 12. 2017 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (1. kolo)
22. 12. 2017 – 2. 1. 2018 zimní prázdniny
2. 1. – 8. 2. 2018 zkouškové období
19. 12. 2017 poslední termín pro odevzdání zpracovaných kvalifikačních prací (zimní termín)
7. 1. 2018 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (zimní termín, Praha)
29. 1. – 2. 2. 2018 zimní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních
závěrečných zkoušek (Praha)
9. 2. – 17. 6. 2018 DRUHÝ TRIMESTR
9. 2. – 5. 5. 2018 období výuky
4. 2. 2018 poslední termín pro vyhlášení témat bakalářských a diplomových prací
katedrami (2. kolo)
22. 2. 2018 poslední termín pro odevzdání zadání kvalifikační práce –
elektronickou formou v informačním systému (2. kolo)
9. 3. 2018 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (2. kolo)
15. 3. 2018 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
8. 4. 2018 poslední termín pro vyhlášení témat kvalifikačních prací katedrami (3.
kolo)
21. 4. 2018 konec výuky pro studenty 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia (10 týdnů)
20. 4. 2018 poslední termín pro odevzdání zpracovaných kvalifikačních prací (letní termín, Praha, Český Krumlov)
1. 5. 2018 poslední termín pro odevzdání zadání kvalifikačních prací – elektronickou formou v informačním systému (letní termín)
7. 5. – 29. 6. 2018 zkouškové období
11. 5. 2018 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních
prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (letní termín,
Praha, Český Krumlov)
11. 5. 2018 poslední termín pro zasedání odborných rad oborů (3. kolo)
28. 5. – 15. 6. 2018 letní termín obhajob kvalifikačních prací a ústních částí státních
závěrečných zkoušek (Praha, Český Krumlov)
28. 6. 2018 bakalářské a magisterské promoce (Praha)
18. 6. – 30. 9. 2018 TŘETÍ TRIMESTR
18. 6. – 7. 9. 2018 období výuky
2. 7. – 30. 9. 2018 zkouškové období
11. 7. 2018 poslední termín pro odevzdání zpracovaných bakalářských a diplomových prací (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
20. 8. 2018 poslední termín pro elektronické přihlášení k obhajobě kvalifikačních prací a k ústním částem státních závěrečných zkoušek (podzimní termín, Praha, Český Krumlov)
20. 8. – 14. 9. 2018 průběžné zápisy do vyšších či pokračujících ročníků studia
3. – 14. 9. 2018 podzimní termín obhajob kvalifikačních prací a opravný termín ústních částí státních závěrečných zkoušek
30. 9. 2018                                KONEC AKADEMICKÉHO ROKU