Katedra ekonomie

Nabídka předmětů katedry má za cíl seznámit studenty s moderními přístupy v ekonomii a managementu, a to jak studenty ekonomie a hospodářské politiky, tak studenty ostatních společenských disciplin. Vyučované předměty poskytují užitečné spektrum ekonomických, hospodářsky-politických a manažerských znalostí. Katedra zajišťuje výuku povinných i volitelných předmětů z oblasti ekonomie, managementu a podnikových i veřejných financí pro všechny obory studia. Od roku 2013 garantuje vlastní bakalářský obor Hospodářská politika.

Členové katedry se účastní vědeckovýzkumných projektů, které jsou zaměřeny na problematiku hospodářské politiky, soutěžní politiky, zahraniční investice, inovace či  daňovou politiku. Katedra je hostujícím místem pro zahraniční studenty i výzkumné pracovníky, organizuje tuzemské i mezinárodní vědecké konference a její členové publikují v odborném a denním tisku. Mezi nejvýznamnější vědecké aktivity katedry patří mezioborové mezinárodní konference Prague Conference on Political Economy či přednášky v rámci CEVRO Institut Academic Forum. Členové katedry jsou činí i na poli publikačním a pomáhají rozvíjet ediční řadu CEVRO Institut Academic Press. Pro studenty, pedagogy i hosty organizuje pravidelná setkání Ekonomického klubu. Vedoucím katedry je Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.

Členové katedry: