Katedra filosofie a sociologie

Katedra filosofie a sociologie nabízí studentům přednášky a semináře v povinných a volitelných předmětěch, které jsou součástí bakalářských a magisterských oborů na CEVRO Institutu. Vyučující jsou kvalitními garanty jednotlivých předmětů, prokazují to publikační činností, přednáškovou činností na škole i mimo ni, včetně zahraničních univerzit a vysokých škol. Vyučující vedou trvalý dialog se studenty během přednášek i mimo výukovou povinnost. Katedra filosofie a  sociologie vede interdisciplinární dialog s ostatními obory na škole. Někteří vyučující jsou angažováni ve spolupráci s Grantovou agenturou České republiky. Katedra pravidelně pořádá semináře a konference.  
 

Vedoucí katedry:

  E-mail:
Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. josef.dolista@vsci.cz

 

  E-mail:                                            
Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. zdenek.pavlik@vsci.cz
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. hynek.jerabek@vsci.cz
Doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc. bretislav.fajkus@vsci.cz
PhDr. Roman Cardal, Ph.D. roman.cardal@vsci.cz
Mgr. Jiří Vinopal, Ph.D. jiri.vinopal@vsci.cz
Mgr. Gabriela Šamanová gabriela.samanova@vsci.cz
Dr. David P. Černý david.cerny@vsci.cz
PhDr. Rudolf Prázný rudolf.prazdny@vsci.cz

 

 

Vedoucí katedry:

E-mail: Konzultační hodiny:

Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D.

josef.dolista@vsci.cz

středa 13.00 - 15.00

 

 

Členové katedry:

  E-mail:
Konzultační hodiny:
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. hynek.jerabek@vsci.cz  středa 15.00 - 17.00
Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. zdenek.pavlik@vsci.cz  
Doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. ivan.mucha@vsci.cz  
Doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc. bretislav.fajkus@vsci.cz  
PhDr. Roman Cardal, Ph.D. roman.cardal@vsci.cz  úterý 14.30 - 16.00
PhDr. Ivan Müller, Ph.D. ivan.muller@vsci.cz  
Mgr. Jiří Vinopal, Ph.D. jiri.vinopal@vsci.cz  
Mgr. Gabriela Šamanová gabriela.samanova@vsci.cz  
Dr. David P. Černý david.cerny@vsci.cz  středa 15.00 - 16.30