Kontakty pro média

Kontakty školy s médii má na starost především prorektor
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. - tel. +420 221 506 725; mobil: 602 279 333; email:
ladislav.mrklas@vsci.cz

Máte-li zájem o odborné analýzy, komentáře či rozhovory, vysoká škola CEVRO Institut Vám nabízí široké spektrum erudovaných odborníků z oblasti politologie, mezinárodních vztahů, právních disciplín, veřejné správy, ekonomie, sociologie, filosofie, českých i světových dějin a mnoha dalších společenskovědních oborů.

Vybraní odborníci, oblast jejich zájmu, kontakt:

Prof. Josef Šíma, Ph.D., rektor Hospodářská politika, veřejné rozpočty, ekonomická svoboda, inflace, měnová politika, evropské sjednocování, regulace josef.sima@vsci.cz
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., prorektor Česká politika, komunální a krajská politika, strany a volby v Evropě, volební systémy, parlamentarismus, politický marketing, volební kampaně ladislav.mrklas@vsci.cz
Prof. Dr. Miroslav Novák, odborný garant oboru Politologie a mezinárodní vztahy Problémy demokracie, totalitarismus, volební a stranické systémy v Evropě, francouzsky mluvící země miroslav.novak@vsci.cz
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. Veřejná správa, správní právo, policejní právo eva.horzinkova@vsci.cz
doc. JUDr. Ivana Štenglová Občanské a obchodní právo ivanka.stenglova@vsci.cz
Mgr. Jakub Kříž, Ph.D. Občanské právo, církevní právo, církevní restituce jakub.kriz@vsci.cz
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D., vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů Veřejné mínění a politika, nedemokratické režimy, První republika, česká politika daniel.kunstat@vsci.cz
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D., katedra politologie a mezinárodních vztahů Česká politika, strany v Evropě, Skandinávie milos.brunclik@vsci.cz
PhDr. Petr Sokol, katedra politologie a mezinárodních vztahů Strany a volby v Evropě, instituce EU, eurostrany, volební systémy, politická geografie petr.sokol@vsci.cz
RNDr. Alexandr Vondra, Centrum transatlantických vztahů (PCTR) Translantické vztahy, mezinárodní bezpečnost, NATO, USA alexandr.vondra@vsci.cz