MPA – Obecně orientovaný program

Postgraduální studijní program MPA přináší typ vzdělání známý z privátní sféry jako MBA. Svým obsahem je přizpůsoben podmínkám a potřebám veřejného sektoru.

Studium je vhodné pro vedoucí pracovníky, úředníky a manažery veřejné správy, ale také pro ty, kteří s veřejnou správou přicházejí profesně do styku a chtějí se v ní dobře orientovat. Podmínkou studia je ukončené minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání. Celý studijní program je postaven na špičkových vyučujících s vysokou odborností (členové legislativní rady vlády, tvůrci zákonů, úspěšní advokáti, respektovaní soudci, ministři, vysocí státní úředníci, bezpečnostní experti). 

Pilíře obecného MPA

 • Aktuální legislativní změny ve veřejné správě
 • Právní a ekonomický základ výkonu činnosti v celé oblasti veřejné správy
 • Odlišnost managementu a postavení manažera ve veřejné správě oproti privátnímu sektoru
 • Projektové řízení a krizový management
 • Sociální manažerské dovednosti
 • Personální management

Hlavní odborný garant:

prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.

MOTTO: "Pracovníci veřejného sektoru jsou neustále vystavováni vysokým nárokům společnosti, politiky a médií a jsou nuceni pracovat efektivně, transparentně a v souladu s aktuální legislativou. Vytváříme proto vzdělávací systém, který jim při výkonu jejich činností bude přínosem.
prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 

O programu MPA – rozhovor s prof. Hendrychem v HN Kariéra speciál


Odborní garanti:

 • prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
 • prof. Dr. Miroslav Novák
 • doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
 • prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
 • doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
 • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
 • PhDr. Jiří Frgal
 • JUDr. Václav Henych

Přihlášku ke studiu a kontakt pro další informace najdete zde:
Kontakt postgraduální studium MPA

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, poslanec Parlamentu ČR, předseda KDU-ČSL a absolvent programu Master of Public Administration

Potřeba nezakrnět a neustále se rozvíjet – mé důvody pro studium CEVRO Institutu

Obsahová struktura vzdělávacího programu „MPA – Master of Public Administration“

Modul č. 1. (celkem 60 hodin)
SPRÁVNÍ PRÁVO a VEŘEJNÁ SPRÁVA

 1. Veřejná správa – státní správa, samospráva
 2. Působnost, pravomoc, vykonavatelé a subjekty veřejné správy
 3. Formy činnosti – veřejnoprávní, soukromoprávní, interní
 4. Rozhodování a pravidla, kontrola
 5. Reforma a modernizace
 6. Služební zákon a dopad jeho účinnosti na samosprávu
 7. Správní soudnictví (teorie, praxe, judikáty)

Modul č. 2. (celkem 60 hodin)
SOFT SKILLS

 1. Komunikační dovednosti  a marketing
 2. Aplikovaná psychologie
 3. Veřejná prezentace a rétorika
 4. Sociální dovednosti
 5. Společenská etiketa a interkulturní odlišnosti

Modul č. 3. (celkem 48 hodin)
MODERNÍ METODY ŘÍZENÍ

 1. Projektové řízení (včetně realizace velkých projektů v praxi)
 2. Tvorba a implementace strategie veřejné instituce
 3. Procesní řízení
 4. Krizové řízení

Modul č. 4. (celkem 48 hodin)EKONOMIE

 1. Makroekonomie
 2. Veřejné finance
 3. Politické a volební systémy
 4. Metodologický proseminář k absolventské práci