Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium je uskutečňováno ve třech studijních programech, resp. čtyřech oborech, které tématicky odpovídají bakalářskému stupni studia.

Magisterské navazující studium – obory

Navazující magisterské studium je určeno všem absolventům bakalářského studia stejných či příbuzných studijních oborů. Vysoká škola CEVRO Institut k tomuto studiu přijímá nejen studenty, kteří na této školy absolvovali bakalářské studium, ale rovněž studenty z jiných vysokých škol.

Navazující magisterské studium je akreditováno pro obě formy studia – prezenční a kombinované studium.