Politologie


V rámci navazujícího studia oboru získáte:

 • Pokročilé porozumění domácí i mezinárodní politice a jejím souvislostem
 • Schopnost samostatné analýzy vnitřních procesů politiky
 • Schopnost aplikovat získané znalosti v praxi
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademického a politického světa)
 • Špičkové vyučující
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže v renomovaných společnostech a politických institucích
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách

Mgr. Rey Koranteng

absolvent CEVRO Institutu a moderátor hlavní zpravodajské relace TV NOVA

Ke studiu na CEVRO Institutu jsem se rozhodl díky seznamu přednášejících. Co jméno, to pojem ve svém oboru.

Co požadujeme:


Hlavní pilíře studia:

 • Výzkum a srovnání politických systémů, režimů a institucí
 • Dějiny mezinárodní politiky
 • Výzkum mezinárodních vztahů
 • Dějiny politického myšlení
 • Politické ideologie
 • Problémy české demokracie
 • Nedemokratické režimy, demokratická tranzice
 • Volební studia
 • Geopolitika
 • Bezpečnostní studia
 • Diplomatická praxe
 • Politický marketing
 • Ústavní a evropské právo
 • Ekonomie
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Diplomacie
 • Politické instituce a volené orgány
 • Vyšší a střední management ve státní správě a samosprávě
 • Evropské a mezinárodní instituce
 • Média – tiskový mluvčí, politický komentátor, politický analytik, redaktor
 • Pedagogická činnost na úrovni středních i vysokých škol
 • Neziskový sektor (think-tanky, nadace, spolky, nátlakové a zájmové skupiny) 

Garant oboru a vyučující:

prof. Dr. Miroslav Novák
politolog, garant oboru Politologie a mezinárodní vztahy

prof. Miloš Havelka, CSc.
významný filosof a sociolog

prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
specialista na politickou geografii

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
politolog a sociolog, vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
politolog, prorektor pro studium VŠ CEVRO Institut

Tomáš Pojar, M.A.
bezpečnostní expert, prorektor pro zahraniční vztahy VŠ CEVRO Institut


Studijní plány


Státní závěrečná zkouška