Politologie


V rámci navazujícího studia oboru získáte:

 • Pokročilé porozumění domácí i mezinárodní politice a jejím souvislostem
 • Schopnost samostatné analýzy vnitřních procesů politiky
 • Schopnost aplikovat získané znalosti v praxi
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademického a politického světa)
 • Špičkové vyučující
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže v renomovaných společnostech a politických institucích
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách

Mgr. Rey Koranteng

moderátor hlavní zpravodajské relace TV NOVA a absolvent CEVRO Institutu

Ke studiu na CEVRO Institutu jsem se rozhodl díky seznamu přednášejících. Co jméno, to pojem ve svém oboru.

Co požadujeme:


Hlavní pilíře studia:

 • Výzkum a srovnání politických systémů, režimů a institucí
 • Dějiny mezinárodní politiky
 • Výzkum mezinárodních vztahů
 • Dějiny politického myšlení
 • Politické ideologie
 • Problémy české demokracie
 • Nedemokratické režimy, demokratická tranzice
 • Volební studia
 • Geopolitika
 • Bezpečnostní studia
 • Diplomatická praxe
 • Politický marketing
 • Ústavní a evropské právo
 • Ekonomie
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Diplomacie
 • Politické instituce a volené orgány
 • Vyšší a střední management ve státní správě a samosprávě
 • Evropské a mezinárodní instituce
 • Média – tiskový mluvčí, politický komentátor, politický analytik, redaktor
 • Pedagogická činnost na úrovni středních i vysokých škol
 • Neziskový sektor (think-tanky, nadace, spolky, nátlakové a zájmové skupiny) 

Garant oboru a vyučující:

prof. Dr. Miroslav Novák
politolog, garant oboru Politologie a mezinárodní vztahy

prof. Miloš Havelka, CSc.
významný filosof a sociolog

prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
specialista na politickou geografii

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
politolog a sociolog, vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
politolog, prorektor pro studium VŠ CEVRO Institut

Tomáš Pojar, M.A.
bezpečnostní expert, prorektor pro zahraniční vztahy VŠ CEVRO Institut


Profil absolventa


Studijní plány


Státní závěrečná zkouška