Veřejná správa


V rámci studia oboru získáte:

 • Prestižní vzdělání pro odborníky ve veřejné správě
 • Perfektní znalost problematiky eGovernementu, krizového a bezpečnostního managementu
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademického a politického světa)
 • Špičkové vyučující z praxe (autoři elektronizace VS, členové legislativní rady vlády, právníci, advokáti zastupující subjekty VS, soudci NSS, bývalí ministři, bezpečnostní experti)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže ve vybraných institucích/subjektech veřejné správy
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium

Úspěšní absolventi

PhDr. Mgr. Ladislav Vovesný

tajemník Centra bezpečnostních studií VŠ CEVRO Institut, poslanecký asistent, konzultant v bezpečnostní oblasti, absolvent magisterských oborů Veřejná správa a Bezpečnostní studia

v CEVRO Institutu jsem našel profesionální, fundovaný a zároveň individuální přístup expertů z oboru

Co požadujeme:


Hlavní pilíře studia:

 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Hospodářská politika
 • Diplomacie a etiketa
 • Hospodaření měst a obcí
 • Personální management a řízení lidských zdrojů
 • Bezpečnostní předměty
 • Politologie
 • Základy občanského a obchodního práva
 • Ekonomie
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Státní správa a samospráva
 • Management bezpečnosti ve veřejné i soukromé sféře
 • Evropské a mezinárodní instituce
 • Společnosti spolupracující se subjekty veřejné správy
 • Poradenské společnosti
 • Pedagogická činnost na úrovni středních i vysokých škol

Garant oboru a vyučující:


Profil absolventa