Právo v obchodních vztazích


V rámci studia oboru získáte:

 • Kvalitní právní kvalifikaci v rámci unikátního bakalářského oboru v ČR
 • Perfektní znalost občanského a obchodního práva.
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademické i politické sféry)
 • Špičkové vyučující (respektovaní soudci, úspěšní advokáti, tvůrci mnoha právních předpisů ČR)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže v renomovaných společnostech
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Navazující magisterské studium

Úspěšní absolventi

Bc. Monika Němcová, MBA

managing partner ve společnosti Atkinson & Partners, zabývá se developerskými a realitními projekty na území ČR i v zahraničí, absolventka studijního oboru Právo v obchodních vztazích a studentka magisterského navazujícího studia

CEVRO Institut je jiný level vysokoškolského vzdělávání. To myslím, říká vše.

Co požadujeme:


Hlavní pilíře studia:

 • Občanské právo hmotné a procesní
 • Obchodní právo
 • Finanční právo
 • Správní právo
 • Pracovní právo
 • Insolvenční a evropské právo
 • Podniková ekonomie
 • Management
 • Marketing, PR
 • Rétorika
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Realizace vlastních podnikatelských projektů (naši absolventi získají vzdělání a znalosti k tomu, aby svoji podnikatelskou činnost prováděli s potřebnou znalostí práva)
 • Junior právník v AK
 • Právní asistent v AK
 • Podnikový právník
 • Odborné pozice ve státní správě a samosprávě

Garant oboru a vyučující:


Profil absolventa