Pro absolventy

Mezi největší bohatství každé školy patří její absolventi. Právě absolventi a jejich úspěchy nejvíce přispívají k prestiži školy. Vysoká škola CEVRO Institut má dnes již desítky absolventů bakalářského i magisterského studia, ale i programu MPA. Všichni absolventi jsou pravidelně zváni na nejrůznější odborné i společenské akce školy.

V roce 2009 také vznikl neformální Absolventský klub CEVRO Institutu (AKCE). Klub se pravidelně podílí na řadě akcí. Mezi jeho aktivity patřil například kurs rétoriky "Řeč jako otisk prstu" pod vedením Mileny Steinmasslové, nebo u příležitosti V. výročí prvních promocí Koncert zpívajícího právníka Ivo Jahelky.