Pro studenty

Vysoká škola CEVRO Institut nabízí zájemcům o vysokoškolské vzdělání v oblasti společenských věd bakalářské studium a navazující magisterské studium ve studijních programech právní specializace (studijní obor veřejná správa) a politologie (studijní obor politologie a mezinárodní vztahy pro bakalářské studium a studijní obor politologie pro navazující magisterské studium).

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí vysoká škola CEVRO Institut profesní vzdělávání v rámci prestižního a mezinárodně uznávaného programu Master of Public Administration (MPA).

Vysoká škola CEVRO Institut usiluje o vzdělávání na vysoké odborné úrovni s ohledem na využití získaných znalostí v praxi. Výuka na vysoké škole CEVRO se opírá o dva důležité pilíře. Jedná se především o vysoce kvalifikované pedagogické pracovníky s rozsáhlými zkušenostmi z předních českých i zahraničních univerzit a také s bohatými zkušenostmi z praxe z veřejné i soukromé sféry. Výuku zajišťují jednotlivé katedry: Katedra veřejné správy, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Katedra ekonomie a Katedra aplikovaných disciplín. Druhým pilířem je klientský a individuální přístup ke studentům, který si klade za cíl zohlednit při studiu, výuce a konzultacích individuální zaměření a potřeby studentů. Veškeré informační zázemí a další podrobnosti týkající se celého průběhu studia poskytuje studijní oddělení. Studentům vysoké školy CEVRO Institut slouží knihovna, která neustále rozšiřuje vlastní knihovní fond obsahující odborné publikace, včetně odborných českých a zahraničních periodik.