Projekty

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. nabízí a připravuje vedle akreditovaných studijních programů a oborů také celou řadu specializovaných kurzů pro různé cílové skupiny, spoluorganizaci vzdělávacích programů, včetně možnosti uspořádat je na půdě vysoké školy – tedy v moderně zrekonstruované budově Měšťanské besedy přímo v centru Prahy.

Odborné kurzy jsou pořádány za účasti pedagogů z vysoké školy CEVRO Institut a dalších partnerských organizací. Jejich cílem je přispívat ke vzdělávání osob z okruhu veřejné sféry. Součástí dlouhodobých cyklů i jednotlivých kurzů jsou jak přednášky a semináře rozšiřující odbornou kvalifikaci, tak nácvik dovedností, které vyžadují manažerské pozice ve veřejném sektoru.