Školné a poplatky

Standardní výše školného je sjednána v dodatku smlouvy o studiu, kterou s Vámi uzavřeme nejpozději v den zápisu do prvního ročníku. Výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, semestrálních nebo ročních splátkách.


ŠKOLNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Praha (semestrální platba)

Bakalářské studium Magisterské studium
Prezenční forma Kombinovaná forma Prezenční forma Kombinovaná forma
25.500 Kč 26.500 Kč 27.500 Kč 29.500 Kč

Český Krumlov (semestrální platba)

Bakalářské studium Magisterské studium
 21.000 Kč  25.000 Kč

  • Standardní doba bakalářského studia: 6 semestrů.
  • Standardní doba navazujícího magisterského studia: 4 semestry.

Postgraduální studium MBA / MPA / LL.M.

Cena studijního programu MBA na vysoké škole CEVRO Institut činí 130.000 Kč. Cena studijních programů MPA – Veřejná správa a lidské zdroje, MPA – Bezpečnostní a krizový management a LL.M. na vysoké škole CEVRO Institut činí 110.000 Kč. (Jedná se o ceny za celé studium)