Spolupráce

Vysoká škola CEVRO Institut navázala v uplynulých čtyřech letech spolupráci s celou řadu tuzemských i zahraničních vysokých škol, akademických pracovišt a jiných institucí, jež se pohybují v oblasti veřejné sféry. S těmito institucemi spolupracuje formou společných vzdělávacích a vědecko-výzkumných projektů, při pořádání konferencí, seminářů a veřejných diskusí i svých publikačních aktivitách. Spolupráce s řadou z těchto institucí přesáhla běžné meze a tyto instituce lze proto dnes řadit mezi stálé partnery vysoké školy CEVRO Institut. 


Tuzemské partnerské instituce


Zahraniční partnerské instituce