Studentský život

Studentský život je fenoménem, na který vděčně vzpomíná většina bývalých vysokoškolských studentů. Atmosféra naší školy, kde „se všichni známe“, dává skvělou příležitost se takových akcí nejen účastnit, nýbrž je také iniciovat či organizovat.


V uplynulých letech uspořádala vysoká škola CEVRO Institutu vedle několika desítek odborných akcí i několik koncertů (Spiritual Kvintet, Ivo Jahelka, Vladimír Mišík, Bára Hrzánová a Condurango, Adventní koncert Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka, Adventní koncert Spiritual Kvintet, Adventní koncert Loutna česká a Otakar Brousek, Adventní koncert Jana-Matěje RakaRorate Coeli 2009, Vánoční koncert 2008, Advent a Vánoce v dílech českých mistrů), benefičních akcí ve prospěch Dětského domova Radost a společenských večerů při příležitosti prezentace nových knih, inaugurace rektora apod. Vedle toho jsou studenti zváni na formální i neformální setkání či workshopy se zajímavými hosty školy. Z těch formálnějších se jedná se například o projekt CEVRO Institut Forum, z měně formálních pak např. tento workshop.

V roce 2009 studenti sami přišli s myšlenkou vlastní studentské konference a Maškarního. Obě akce jsou od té doby každoročně úspěšně organizovány.

Studenti také založili několik neformálních uskupení – Ekonomický klub a Politologický klub. Studentskou iniciativou je rovněž vydávání školního časopisu CEVRO Institut News (CiN).

Řada studentů je také aktivně zapojena do organizace marketingových akcí školy (veletrh Gaudeamus, rozdávání letáků, organizace akcí), včetně propůjčení svých tváří inzerci a propagaci školy.

Studenti vyšších ročníků se jako stážisté zapojují do prací zakladatele školy – CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie a pracují též jako stážisté ve výzkumných a konzultačních centrech školy.

Student Luděk Jiráček je také ideovým původcem akce, která byla následně již několika ročnících realizována pod názvem "Na týden vysokoškolákem".