Studijní oddělení Praha

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.


Studijní oddělení – Praha

Vedoucí oddělení
Mgr. Ludmila Habadová
Tel.: 221 506 706
email: ludmila.habadova@vsci.cz

Referentka
Mgr. Veronika Pavlíková    
Tel.: 221 506 707    
email: veronika.pavlikova@vsci.cz


Úřední hodiny studijního oddělení

Dodržujte, prosím, úřední hodiny:

Úterý      9.00 – 12.00
Středa  14.00 – 17.00
Čtvrtek   9.00 – 12.00

Ostatní dny po telefonické dohodě.


Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.​
studijní oddělení
Jungmannova 17/28
110 00  Praha 1