Tým PCTR

Alexandr Vondra, ředitel

Alexandr Vondra se narodil 17. srpna 1961 v Praze. V letech 1979 až 1984 studoval geografii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Promoval v roce 1984 diplomovou prací, která se zabývala geomorfologickými poměry Polomených hor mezi Úštěkem a Dubou. O rok později získal na téže fakultě doktorát přírodních věd.

Brzy se zapojil do práce v demokratické opozici, z fakulty z vlastního rozhodnutí odešel a pracoval několik let jako správce asijských sbírek Náprstkova muzea na zámku v Liběchově. V letech 1982 až 1986 byl manažerem undergroundové rockové kapely Národní třída, jejímiž členy byli mladí hudebníci, výtvarníci a literáti. Společně s Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem vydával samizdatový časopis Revolver revue.

Od poloviny 80. let udržoval kontakty s disidenty v Maďarsku, Polsku a na Litvě. V roce 1987 se stal členem Polsko-československé Solidarity a účastnil se setkání zástupců československé a polské opozice v horách na státních hranicích a spoluorganizoval pravidelné pašování literatury, korespondence a techniky přes hraniční hory.

V roce 1989 byl mluvčím Charty 77 a jedním z autorů petice Několik vět. Za svou činnost byl vězněn na Ruzyni a na Pankráci. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra, politického hnutí, které vedlo zemi do prvních svobodných voleb. V bytě jeho ženy v Trojanově ulici v centru Prahy vznikal Informační servis, který se později přeměnil na týdeník Respekt.

V letech 1990-92 působil jako zahraničně-politický poradce prezidenta Václava Havla. Na jaře 1990 inicioval setkání intelektuálů a vrcholných představitelů Československa, Maďarska a Polska v Bratislavě, které následně vyústilo ve visegrádskou spolupráci.

V letech 1992-97 byl prvním náměstkem ministra zahraničních věcí. Vedl český tým, který rozděloval československou zahraniční službu, byl českým vyjednavačem při jednání s Německem o společné deklaraci a zahajoval rozhovory o přistoupení ČR k NATO.

V letech 1997-2001 byl českým velvyslancem ve Spojených státech a v letech 2001-2002 zmocněncem české vlády pro přípravu summitu NATO v Praze. V roce 2003 z diplomacie vlastního rozhodnutí odešel. V roce 2004 působil v Praze jako odborný asistent The German Marshall Fund of the U.S.

V letech 2004 až 2006 byl jednatelem a konzultantem mezinárodní firmy Dutko Worldwide, přednášel euro-americké vztahy na New York University (NYU) v Praze a působil ve funkci prezidenta České euroatlantické rady. V Ústí nad Labem pomáhal založit Collegium Bohemicum, instituci, která se při Městském muzeu věnuje historii a současnosti česko-německých vztahů.

Od září 2006 do ledna 2007 byl ministrem zahraničních věcí ČR v první Topolánkově vládě. Od ledna 2007 do května 2009 byl místopředsedou vlády pro evropské záležitosti v druhé Topolánkově vládě. V této funkci měl na starosti předsednictví České republiky v EU 2009. Ve vládě Petra Nečase byl v době od července 2010 do prosince 2012 ministrem obrany. Ve stejné době působil také jako místopředseda ODS. V letech 2006 až 2012 byl také zvoleným senátorem (ODS) za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko.

V současné době Alexandr Vondra působí jako ředitel Centra transatlantických vztahů na vysoké škole CEVRO Institut. Na této škole a na Univerzitě Jána Evangelista Purkyněho v Ústí nad Labem také přednáší mezinárodní vztahy.

Za činnost ve prospěch lidských práv, demokracie a mezinárodního porozumění obdržel četná zahraniční ocenění (americkou National Endowment for Democracy Medal, státní vyznamenání v Polsku a Lotyšsku, Záslužný kříž ministra obrany ČR a Záslužnou medaili generálního tajemníka NATO, Cenu za porozumění, toleranci a mír od Německé společnosti pro zahraniční vztahy). Hovoří anglicky, rusky a česky. S manželkou Martinou má tři děti.

Aneta Peškařová, tajemnice

Aneta Peškařová se narodila 19. 12. 1994 v Příbrami. Na zdejším gymnáziu absolvovala středoškolské vzdělání. V roce 2015 začala studovat bakalářský program na CEVRO Institutu, obor Politologie a mezinárodní vztahy.

V letech 2014 a 2015 pracovala pro Českou spořitelnu, kde se věnovala administrativě a v průběhu roku 2016 vykonávala obdobnou práci pro pojišťovnu Metlife. Od dubna letošního roku pracuje jako tajemnice PCTR.

Tomáš Seeman, stážista

Tomáš Seemann se narodil 9. července v Jihlavě a následně vystudoval Hotelovou školu v Třebíči. Od roku 2012 začal studovat na vysoké škole CEVRO Institut bakalářský program Politologie a mezinárodní vztahy. Od jara 2013 se stal členem mládežnické organizace Mladí demokraté, kde od podzimu 2014 působí jako místopředseda a člen výkonné rady. Zajímá se o Evropskou unii, NATO a problematiku jihovýchodní Asie. Hovoří anglicky a německy.

Eva Tůmová, stážistka

Eva Tůmová se narodila 8. července 1986 v Praze. Po maturitě na osmiletém gymnáziu v roce 2006 nastoupila ke studiu ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Později pak zahájila studium na vysoké škole CEVRO Institut v bakalářském oboru Politologie a mezinárodní vztahy, které úspěšně zakončila v roce 2014 státní závěrečnou zkouškou. V současnosti studuje magisterský obor Bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zajímá se o českou zahraniční politiku, vztahy mezi domácí a zahraniční politikou a o otázky mezinárodní bezpečnosti. Hovoří anglicky a ovládá základy francouzštiny a italštiny.

Filip Nekola, stážista

Filip Nekola se narodil 19. srpna 1993 v Praze. Studoval na gymnáziu Thomase Manna a také na gymnáziu Litoměřická. V roce 2014 nastoupil na obor Politologii a mezinárodní vztahy, bakalářského programu na CEVRO Institutu. Taktéž absolvoval půl roku studia na Umeå University ve Švédsku, kde se primárně zabýval Evropskou unií. Začátkem roku 2017 se stal stážistou PCTR. Zajímá se o Evropskou unii, NATO, českou politickou scénu a vzestup populismu. Hovoří česky, anglicky a ovládá základy němčiny.