Věda a výzkum

Výzkumná a tvůrčí činnost probíhající v rámci kateder a výzkumných center školy je orientována především na řešení otázek souvisejících s aktuálními otázkami veřejné správy, politologie a mezinárodních vztahů, ekonomie a hospodářské politiky.

Škola se podílí na řadě domácích i zahraničních grantových projektů. Jako příklad lze uvést projekty podpořené Grantovou agenturou ČR, Ministerstvem zahraničí ČR či Úřadem vlády ČR. V rámci Fulbright Scholarship, erasmovských pedagogických mobilit a smluv o spolupráci v rozvoji pedagogických a vědeckých aktivit se zahraničními univerzitami přijíždí řada výzkumníků ze světa.


Škola vydává anglicky psaný recenzovaný odborný žurnál New Perspectives on Political Economy, dvě ediční řady v rámci CEVRO Institut Academic Press a organizuje celou řadu specializovaných seminářů, workshopů a konferencí.