Veřejná správa


V rámci navazujícího studia oboru získáte:

 • Prestižní a komplexní vzdělání pro odborníky ve veřejné správě
 • Fundované znalosti na úrovni vyšších státních úředníků či vyšších úředníků obcí a krajů
 • Perfektní znalost problematiky eGovernementu, krizového a bezpečnostního managementu, praktické a moderní poznatky od profesionálů působících ve VS
 • Výborné a široké pracovní uplatnění (viz níže)
 • Vynikající kontakty (z byznysu, veřejné správy, akademického a politického světa)
 • Špičkové vyučující z praxe (autoři elektronizace VS, členové legislativní rady vlády, právníci, advokáti zastupující subjekty VS, soudci NSS, bývalí ministři, bezpečnostní experti)
 • Angličtinu zakončenou mezinárodním certifikátem
 • Stáže ve vybraných institucích/subjektech veřejné správy
 • Stipendijní pobyty na partnerských zahraničních univerzitách
 • Možnost pokračovat ve studiu prestižních programů MPA

Mgr. Petr Dúbravec

ředitel nemocnice v Rumburku a absolvent CEVRO Institutu

Člověk na sobě musí neustále pracovat. VŠ CEVRO Institut byla jasná volba. Kvůli liberálním myšlenkám, předmětům i osobnostem.

Co požadujeme:


Hlavní pilíře studia:

 • Ústavní právo
 • Správní právo
 • Správní věda
 • Veřejné finance
 • Mezinárodní a evropské právo
 • Hospodářská politika
 • Diplomacie a etiketa
 • Hospodaření měst a obcí
 • Personální management a řízení lidských zdrojů
 • Soukromé právo
 • Ekonomie
 • Moderní řízení veřejné správy
 • Jazykové kurzy

Uplatnění:

 • Státní správa a samospráva
 • Evropské a mezinárodní instituce
 • Společnosti spolupracující se subjekty veřejné správy
 • Poradenské společnosti
 • Pedagogická činnost na úrovni středních i vysokých škol

Garant oboru a vyučující:

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
právnička, garant oboru Veřejná správa

prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
právník, přední český odborník na správní právo a veřejnou správu

doc. dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
právník, odborník na mezinárodní právo, vedoucí katedry veřejného práva a veřejné správy

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
soudce Nejvyššího správního soudu

 

Mgr. Magdaléna Vášáryová
diplomatka, poslankyně NR SR, spolupracovnice VŠ CEVRO Institut

JUDr. Tomáš Sokol
přední český advokát

Ing. Aleš Kučera
specialista na eGovernment


Profil absolventa


Studijní plány


Státní závěrečná zkouška