Zakladatel

CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie

Občanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie vzniklo v roce 1999. Inspirací pro jeho vznik byla myšlenka celoživotního vzdělávání a rozvoje osobností činných či mířících do veřejného života i aktivity ideově spřízněných institucí (tzv. think-tanků) v západním světě.

Mezi cíle vysoké školy CEVRO Istitut patří výměna zkušeností a znalostí na domácí i mezinárodní úrovni, prolamování bariér mezi politickou, akademickou, podnikatelskou, mediální a občanskou sférou i různými věkovými, vzdělanostními, názorovými a sociálními skupinami, dále pak vzbuzování živého zájmu o věci veřejné a popularizace liberálně-konzervativního myšlení.

CEVRO za více než sedm let své existence vybudovalo vzdělávací systém, který obohacuje významnou část české politické reprezentace i české veřejnosti jako celku. Mezi hlavní aktivity CEVRO patří organizování jednoročního mezioborového studia v rámci Liberálně-konzervativní akademie, vydávání měsíčníku CEVRO Revue, organizování konferencí, seminářů, veřejných diskusí a zahraničních stáží a vydávání publikací.

Lidé, tvořící výkonný tým CEVRO, a další spolupracovníci komentují dění doma i ve světě do nejrůznějších médií, vystupují na mezinárodních i domácích konferencích, přednášejí na veřejných i soukromých vysokých školách, publikují odborné texty, podílejí se na komunikačních trénincích významných osobností.