Naši pedagogové

doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc

jeden ze zakladatelů české politologie v roce 1990, kdy založil katedru politologie na nově zřízené Fakultě sociálních věd UK, později Institut politologických studií a v roce 1991 se jako první na UK habilitoval v oboru politologie, soustřeďuje se na Dějiny politického myšlení od Machiavelliho po Alexise de Tocquevilla, na problém nacionalismu a národních identit a na problematiku islámu a jeho vztahu k politice a demokracii

email: rudolf.kucera@vsci.cz
Tel.: 221 506 738
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace