Naši pedagogové

JUDr. Jan Kotous

právník a historik, působil řadu let ve státní správě, např. jako vedoucí oddělení sociální politiky a zástupce ředitele legislativního odboru ministerstva práce a sociálních věcí, ředitel personálního odboru ministerstva kultury a ředitel kanceláře Královské kolegiátní kapituly vyšehradské

email: jan.kotous@vsci.cz
Tel.: 221 506 736
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace

Odkazy