Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr. phil.

email: lukas.novotny@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Členství v redakčních radách

Publikace

Impaktované články

Odborné články v časopise, který je evidován v databázi Scopus nebo v databázi ERIH

Odborné články v recenzovaných časopisech bez citačního indikátoru (IF, SJR)

Knižní publikace (monografie)

Ostatní výstupy (výběr)