Naši pedagogové

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

přední specialista na drogovou epidemiologii, řídí několik výzkumných projektů Kliniky adiktologie 1. LF a VFN UK, je zakladatelem výzkumné a poradenské společnosti ResAd, specializující se na problematiku nelegálních drog, působí jako poradce pro protidrogovou politiku vlády ČR, v rámci katedry Bezpečnostních studií vyučuje problematiku nelegálních drog, drogovou politiku a národní a mezinárodní bezpečnost

email: tomas.zabransky@vsci.cz
Tel.: 221 506 777
Adresa pracoviště:
CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 17
110 00 Praha 1

Curriculum vitae

Vzdělání

Současné působení

Odborné zaměření

Publikace

Odkazy