Aktuality

Rozhovor s prorektorem Ladislavem Mrklasem v Lidových novinách

Ladislav Mrklas, prorektor CEVRO Institutu, poskytl rothovor Lidovým novinám.
29. 08. 2012 | Škola v médiích

Nová kniha v rámci ediční řady CEVRO Institut Academic Press

Vysoká škola CEVRO Institut vydala v rámci své prestižní knižní řady překlad publikace Rakouská škola. Tržní řád a podnikatelská tvořivost , jejímž autorem je profesor Jesús Huerta de Soto. Z anglického originálu The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Creativity knihu přeložil...
29. 08. 2012 | Aktuality

Elektronické přihlášky - Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy

S velkým potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo vysoké škole CEVRO Institut akreditaci k navazujícímu magisterskému studijnímu programu Soukromoprávní studia, oboru Obchodněprávní vztahy. Akreditace je platná do 31.7.2016, a to v prezenční...
27. 08. 2012 | Aktuality

Evropa a Česko 2012 – Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie

Ve dnech 20. – 24. srpna 2012 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut již pátý ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie. Kurz byl určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní...
21. 08. 2012 | Aktuality

Letní škola rekodifikace soukromého práva 2012

Ve dnech 20. - 24. srpna uspořádala vysoká škola CEVRO Institut letní školu rekodifikace soukromého práva. Jejím cílem bylo podrobně představit účastníkům novinky, které do českého právního řádu vnesou nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Vzhledem k významu rekodifikace...
20. 08. 2012 | Akce

Mezinárodní letní škola 2012: „Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“

Vysoká škola CEVRO Institut a Ohio University uspořádaly ve dnech 13. - 17. srpna 2012 mezinárodní letní školu „Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“ .
20. 08. 2012 | Aktuality

Jakub Kříž o církevních restitucích pro Lidové noviny

Jakub Kříž publikoval v Lidových novinách komentář o církevních restitucích Lidové noviny zveřejnily ve svém vydání 16. srpna 2013 v rubrice Horizont text Jakuba Kříže „Občanská válka o církevní majetek“.
19. 08. 2012 | Škola v médiích

Jakub Kříž komentoval pro The Economist církevní restituce v České republice

Prestižní britský týdeník The Economist se na svém blogu věnoval tématu církevních restitucí v České republice. Za tímto účelem požádal pedagoga CEVRO Institutu Jakuba Kříže o komentář k souvisejícím právním otázkám.
19. 07. 2012 | Škola v médiích

Znovuotevřené Informační centrum o NATO sídlí na vysoké škole CEVRO Institut

Znovuotevřené Informační centrum o NATO sídlí na vysoké škole CEVRO Institut Ve čtvrtek 28. června 2012 proběhlo na vysoké škole CEVRO Institut slavnostní znovuotevření Informačního centra o NATO (IC NATO), spojené s panelovou diskusí za účasti ministra obrany ČR Alexandra Vondry.
15. 07. 2012 | Aktuality

Rozhovor s profesorem Novákem v Revue Politika

Prof. Miroslav Novák, garant našeho oboru Politologie a mezinárodní vztahy, poskytl rozsáhlý rozhovor politicko-společenské revue Revue Politika.
15. 07. 2012 | Škola v médiích