Konference a semináře

Seminář: Nový kontrolní řád

Dovolujem se Vás pozvat na seminář: Nový kontrolní řád – Nový zákon o kontrole a jeho uplatnění v praxi.
24. 04. 2014 | Konference a semináře

Zimní termín slavnostních promocí 2014

Ve čvrtek 20. března 2014 od 16 hodin se uskutečnila slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia, a také promoce absolventů programu Master of Public Administration. Tito absolventi prošli úspěšně celým studiem, které završili v rámci únorových termínu obhajob a státních...
21. 03. 2014 | Aktuality

Kybernetická bezpečnost – Odpovědnost managementu za její zajištění

Vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu pořádala dne 22. dubna 2014 seminář Kybernetická bezpečnost – odpovědnost managementu za její zajištění . 
22. 04. 2014 | Konference a semináře

RETURN OF GEOPOLITICS? Ukraine and other Challenges 15 Years after NATO Enlargement

Dne 8. dubna 2014 uspořádali Centrum transatlantických vztah ů vysoké školy CEVRO Institut, Polský institut v Praze a Občanský institut seminář RETURN OF GEOPOLITICS? Ukraine and other Challenges 15 Years after NATO Enlargement. Účastníci setkání vyslechli názory českých a polských expertů na...
08. 04. 2014 | Akce

Studentská anketa za zimní semestr 2013/14

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala během týdnů na přelomu ledna a února mezi svými studenty rozsáhlou a zcela anonymní anketu. Cílem ankety bylo zjistit názory studentů na kvalitu výuky v rámci zimního semestru 2013/14, jednotlivých pedagogů, celých studijních oborů i služeb poskytovaných...
19. 03. 2014 | Aktuality

Seminář: Jeden rok od nástupu prvního přímo zvoleného prezidenta na Pražský hrad

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala diskusní seminář Jeden rok od nástupu prvního přímo zvoleného prezidenta na Pražský hrad.
27. 03. 2014 | Akce

Úspěšný čtvrtý ročník Na týden vysokoškolákem 2014

Ve dnech 10. - 14. března 2014 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut již čtvrtý ročník unikátního vzdělávacího projektu, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožnil vyzkoušet si na týden život studenta vysoké školy.
15. 03. 2014 | Aktuality

Velvyslanec Japonska v ČR Tetsuo Yamakawa byl hostem CEVRO Institut Fora

Hostem dalšího dílu přednáškové řády CEVRO Institut Forum byl tentokrát Velvyslanec Japonska v ČR. Jeho Excelence Tetsuo Yamakawa vystoupil na půdě naší školy dne 26. března v 17.00 hod. s přednáškou " On Diplomacy of Japan in Recent Days, especially about Diplomacy´s Pro-active...
26. 03. 2014 | Akce

Konference Soukromé právo ve veřejné správě II

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala konferenci Soukromé právo ve veřejné správě II, jež se zabývala dopady rekodifikace soukromého práva na činnost obcí a měst.
21. 05. 2014 | Konference a semináře

Výsledky veřejného mínění: Postoje občanů ČR k NATO a USA

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) realizovalo v souvislosti s 15. výročím vstupu České republiky do NATO výzkum mapující mínění občanů o významu NATO a vztazích s USA v kontextu bezpečnosti státu. Průzkum veřejného mínění se uskutečnil za podpory  ...
11. 03. 2014 | Tiskové zprávy