Akce

Studentská konference 2014: Bezpečnostní hrozby

Studenti CEVRO Institutu uspořádali další ročník tradiční studentské konference. Akce se uskutečnila v úterý 11. března 2014 od 10.00 hod. v atriu CEVRO Institutu, Jungmanova 17, Praha 1. Letošní téma znělo Bezpečnostní hrozby.
11. 03. 2014 | Akce

Prezentace výsledků veřejného mínění: Postoje občanů ČR k NATO a USA

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo tiskovou konferenci k prezentaci obsáhlého výzkumu veřejného mínění o vnímání významu NATO pro zajištění bezpečnosti ČR a roli USA v této organizaci. Akce se uskutečnila v rámci  15. výročí vstupu České republiky do...
11. 03. 2014 | Akce

Seminář: Úvod do sociální gerontologie

Centrum zdravotně-sociálních studií vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo seminář „Úvod do sociální gerontologie“, který se uskutečnil v pondělí 10. března 2014 od 17.00 do 19.00 hod. v prostorách vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1).
10. 03. 2014 | Akce

Spolupráce s International Institute for Counter-Terrorism v Izraeli

Vysoká škola CEVRO Institut uzavřela v únoru letošního roku dohodu o spolupráci s International Institute for Counter-Terrorism (ICT). Za CEVRO Institut dohodu podepsal Dr. Alexandr Vondra, ředitel Centra transatlantických vztahů (PCTR) . Dohoda zakotvuje záměr obou institucí rozvíjet...
04. 03. 2014 | Tiskové zprávy

Anketa spokojenosti a vylosování vítězného kódu

Na začátku února uspořádala vysoká škola CEVRO Institut pro svoje studenty zcela anonymní online anketu, jejímž cílem bylo dozvědět se kladné i kritické názory, vztahující se uplynulému semestru. Obdobnou anketu bude škola opakovat po každém semestru.
03. 03. 2014 | Aktuality

Rektor školy na Humboldtově univerzitě

Profesor Josef Šíma vystoupí s přednáškou o reformách ve střední Evropě na 3. výroční konferenci European Students for Liberty. Konference pro více než 500 účastníků se koná na Humboldtově univerzitě v Berlíně 14.-16. 3.
01. 03. 2014

Seminář: „Služební zákon – základní kámen státu“

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit vysoké školy CEVRO Institut (CERPAMA) uspořádalo seminář „Služební zákon – základní kámen státu“.
10. 03. 2014 | Akce

Diskuse s generálmajorem Ing. Alešem Opatou

Dne 27. února 2014 uspořádalo Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) třetí seminář v rámci projektu „Klubové setkání“. Tématem setkání bylo Český voják v zahraničních misích: pohled očima vojáka a jejich velitele. Hostem byl zástupce náčelníka Generálního štábu AČR...
27. 02. 2014 | Akce

Věra Nerušilová – benefiční koncert

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala benefiční koncert Věry Nerušilové. Událost se uskutečnila v pondělí 3. března od 20.00 hodin atriu vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.
03. 03. 2014 | Akce

Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie 2014

Ve dnech 18. až 22. srpna 2014 se na půdě školy uskutečnil již VII. ročník Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie CEVRO Institutu. Kurz byl určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice.
18. 08. 2014 | Akce