Aktuality

Kurz: Řízení adaptačního procesu a mentorské dovednosti pro vedoucí úředníky.

Dovolujeme si Vám nabídnout speciální vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra č. AK/VEPO-13/2013, který je určen vedoucím úředníkům, jenž se podílejí na adaptaci nových zaměstnanců, nebo podporují stávající zaměstnance v nové pozici.
16. 04. 2013 | Aktuality

Kurz: Vedení lidí a komunikace v období změn

Dovolujeme si Vám nabídnout speciální vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem vnitra č. AK/VEPO-14/2013. Tento program je určen vedoucím úředníkům, kteří potřebují reagovat na neustále se vyvíjející legislativu, změny ve společnosti i potřeby občanů. Účastníci se seznámí s postupy a...
11. 06. 2013 | Akce

Tisková zpráva – návrh elektronického hlasování

Na právě skončené konferenci Internet ve státní správě a samosprávě představila vysoká škola CEVRO Institut vlastní návrh řešení elektronického odevzdávání hlasů ve volbách. Za návrhem stojí ředitel nově zřizovaného pracoviště – Centra pro IT ve veřejné správě – Aleš Kučera, známý jako šéf...
11. 04. 2013 | Aktuality

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk - konference

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. a vysoká škola CEVRO Institut, ve spolupráci se Základní školou J. Gutha Jarkovského a Gymnáziem Jiřího Gutha-Jarkovského a Biosem – Společností pro bioetiku uspořádaly v pořadí již III. konferenci z bioetiky.
18. 05. 2013 | Konference a semináře

Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál? – mezinárodní seminář

Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál? – mezinárodní seminář Vysoká škola CEVRO Institut a Aliance evropských konzervativců a reformistů (AECR) uspořádaly seminář věnovaný otázkám veřejného, ale i soukromého zadlužování v Evropě.
18. 04. 2013 | Konference a semináře

Michal Kořan, Jan Jireš, Petr Sokol, Václav Rybáček, Luboš Jemelka pro CI Time

Březnové číslo časopisu CI Time bylo věnováno problematice střední Evropy a otázce, zda se jedná o koncept minulosti nebo nástroj budoucnosti. Do vzniku tohoto čísla se zapojila řada pedagogů CEVRO Institutu.
10. 04. 2013 | Škola v médiích

PCPE – Prague Conference on Political Economy 2014

Dovolujeme si vás pozvat k účasti na X. ročníku Prague Conference on Political Economy (PCPE), která se ukuteční ve dnech 4 až 6. dubna 2014. Hlavní příspěvek zde přednese profesor Michael Munger z Duke University .
04. 04. 2014 | Akce

Konference: Islám a západní kultura

Ve středu 17. dubna 2013 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut konferenci s názvem Islám a západní kultura. Akce se uskutečnila tradičně v atriu vysoké školy.
17. 04. 2013 | Konference a semináře

Prof. František Zoulík - vzpomínkový večer k uctění památky

V sobotu 23. března 2013 nás ve věku nedožitých osmdesáti let opustil prof. JUDr. František Zoulík, CSc., který patřil k zakladatelům vysoké školy CEVRO Institut a byl také až do sklonku svého života odborným garantem oboru Právo v obchodních vztazích a vedoucím Katedry soukromého práva.
10. 04. 2013 | Akce

Jan Jireš pro washingtonský think-tank CEPA: Zahraniční politika prezidenta Zemana

Jan Jireš, ředitel Centra transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut, je spoluautorem článku, který 2. dubna 2013 publikoval americký think-tank CEPA (Center for European Policy Analysis). CEPA sídlí ve Washingtonu a specializuje se na problematiku střední Evropy.
04. 04. 2013 | Škola v médiích