Akce

Prof. Lawrence White byl hostem CI Fora

Další veřejnou přednášku v rámici CEVRO Institut Academic Forum přednesl v pondělí 16. září 2013 věhlasný americký měnový teoretik a kritik moderní podoby centrálního bankovnictví profesor na George Mason University Lawrence White. Tato přednáška byla součástí propagace nově otevíraného...
16. 09. 2013 | Akce

Poslední kniha prof. Františka Zoulíka – Cesty práva. Výbor statí

Výbor z díla prof. Zoulíka si můžete objednat v knihovně školy: Kryštof Čižinský tel.: 221 506 711, email:  krystof.cizinsky@vsci.cz . Cena činí 360 Kč. Studentům a pedagogům CEVRO Institutu je kniha nabízena s výraznou slevou, o níž se rovněž můžete informovat v knihovně školy.
24. 08. 2013 | Aktuality

Zavedení programu dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance vzdělávacích a vědecko-výzkumných organizací na území hl. města Prahy

Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. a Masarykův ústav AV ČR, v.v.i. zahájili od 1. srpna 2013 realizaci společného projektu, který je zaměřen na zavedení nového systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Projekt se zaměřuje na pracovníky se specifickými potřebami ke zvýšení kvalifikace...
01. 08. 2013 | Tiskové zprávy

Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie 2013

Ve dnech 19.–23. srpna 2013 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut již VI. ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie. Kurz byl určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice.
20. 08. 2013 | Akce

Letní divadelní scéna na půdě naší školy

Divadlo Puls ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut uspořádálo na půdě školy letní divadelní scénu rámci níž byly odehrány celkem čtyři hry – Ulity, Na Rohu Světa, Let číslo 321 a Příšerné příběhy Strýce Montaguea.
29. 07. 2013 | Akce

Slavnostní promoce absolventů

Ve středu 10. července 2013 se uskutečnila slavnostní promoce absolventů bakalářského, magisterského a MPA studia. Tito absolventi prošli úspěšně celým studiem, které završili obhajobami a státními závěrečnými zkouškami.
11. 07. 2013 | Aktuality

2013 International Summer School

Vysoká škola CEVRO Institut a Ohio University uspořádaly ve dnech 12. – 16. srpna již druhý ročník společné letní školy 2013 International Summer School „Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“ .
12. 08. 2013 | Akce

Summer school: Liberty and Markets: What Students Need to Know

Foundation for Economic Education (FEE) a vysoká škola CEVRO Institutuspořádaly ve dnech 13 až 15. září 2013 společnou letní školu.
13. 09. 2013 | Akce

Příspěvek Josefa Šímy v publikaci Finanční ústava

Právě vyšla nová publikace s názvem Finanční ústava. Kniha je výsupem stejnojmenné konference, kterou uspořádla Masarykova Univerzita v Brně na podzim roku 2012.
28. 06. 2013 | Aktuality

CEVRO Institut partnerem "Bratislava Austrian Economic Summit"

Vysoká škoal CEVRO Institut se stala partnerem ojedinělé akce – konference věnované odkazu rakouské ekonomické školy, která se koná v Bratislavě ve dnech 24. – 26. června 2013.
25. 06. 2013 | Aktuality