Konference a semináře

Seminář: Česká imigrační a integrační politika a programové prohlášení vlády (výzvy, vize, realita)

Centrum bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR uspořádalo diskusně laděný seminář, který se věnoval české imigrační a integrační politice.
18. 09. 2012 | Konference a semináře

Evropa a Česko 2012 – Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie

Ve dnech 20. – 24. srpna 2012 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut již pátý ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie. Kurz byl určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní...
21. 08. 2012 | Aktuality

Mezinárodní letní škola 2012: „Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“

Vysoká škola CEVRO Institut a Ohio University uspořádaly ve dnech 13. - 17. srpna 2012 mezinárodní letní školu „Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“ .
20. 08. 2012 | Aktuality

Jakub Kříž o církevních restitucích pro Lidové noviny

Jakub Kříž publikoval v Lidových novinách komentář o církevních restitucích Lidové noviny zveřejnily ve svém vydání 16. srpna 2013 v rubrice Horizont text Jakuba Kříže „Občanská válka o církevní majetek“.
19. 08. 2012 | Škola v médiích

Jakub Kříž komentoval pro The Economist církevní restituce v České republice

Prestižní britský týdeník The Economist se na svém blogu věnoval tématu církevních restitucí v České republice. Za tímto účelem požádal pedagoga CEVRO Institutu Jakuba Kříže o komentář k souvisejícím právním otázkám.
19. 07. 2012 | Škola v médiích

Znovuotevřené Informační centrum o NATO sídlí na vysoké škole CEVRO Institut

Znovuotevřené Informační centrum o NATO sídlí na vysoké škole CEVRO Institut Ve čtvrtek 28. června 2012 proběhlo na vysoké škole CEVRO Institut slavnostní znovuotevření Informačního centra o NATO (IC NATO), spojené s panelovou diskusí za účasti ministra obrany ČR Alexandra Vondry.
15. 07. 2012 | Aktuality

Rozhovor s profesorem Novákem v Revue Politika

Prof. Miroslav Novák, garant našeho oboru Politologie a mezinárodní vztahy, poskytl rozsáhlý rozhovor politicko-společenské revue Revue Politika.
15. 07. 2012 | Škola v médiích

Vzdělávací projekt pro členy parlamentu státu Kano, Nigerie na půdě CEVRO Institutu

Vzdělávací projekt pro členy parlamentu státu Kano, Nigerie na půdě CEVRO Institutu Ve dnech 12. a 13. července 2012 se na půdě CEVRO Institutu uskutečnily přednášky pro poslance a členy parlamentu státu Kano, Nigerie na téma "Strategie tvorby pracovních míst a řešení vysoké nezaměstnanosti".
13. 07. 2012 | Aktuality

Letní slavnostní promoce absolventů

Letní slavnostní promoce absolventů Ve středu 11. července 2012 se uskutečnily slavnostní promoce absolventů bakalářského, magisterského a MPA studia. Tito absolventi prošli úspěšně celým studiem, které završili v rámci červnových termínů obhajob a státních závěrečných zkoušek.
11. 07. 2012 | Aktuality

Výstupy ze semináře Politický extremismus - jsme na něj připraveni?

Výstupy ze semináře Politický extremismus - jsme na něj připraveni? Centrum bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo diskusně laděný seminář za účasti předních odborníků na politický extremismus. Akce se konala s laskavou podporou Nadace Konrada Adenauera . Níže najdete elektronické výstupy z akce.
08. 07. 2012 | Aktuality