Další nakladatelská činnost

Čtyři milníky politické filosofie: Ústava, Politika, Vladař, Leviatan

Vysoká škola CEVRO Institut vydává již druhou publikaci z oblasti politické filosofie. V ediční řadě Učební texty a skripta tentokrát vychází publikace věnující se čtyřem zásadním textům politické filosofie od Platona, Aristotela, Machiavelliho a Hobbese, jejímž autorem je Roman Cardal.

Úspěšná konference: Ratifikace Lisabonské smlouvy – aktuální otazníky – zvukový záznam

Úspěšná konference:  Ratifikace Lisabonské smlouvy – aktuální otazníky – zvukový záznam Vysoká škola CEVRO Institut společně s Úřadem vlády – Odborem informování o evropských záležitostech byly spolupořadateli konference "Ratifikace Lisabonské smlouvy: aktuální otazníky", která proběhla v atriu vysoké školy ve čtvrtek 26. února 2009 a těšila se vysokému zájmu odborné veřejnosti....
27. 02. 2009 | Aktuality

První společenské setkání Klubu 3. tisíciletí Soni Kodetové a představení pilotního projektu

První společenské setkání Klubu 3. tisíciletí Soni Kodetové a představení pilotního projektu Milá a vážená studentka vysoké školy CEVRO Institut Soňa Kodetová, která je sama příkladem vůle a chuti se vzdělávat, zahájila nevšední aktivitu – Klub 3. tisíciletí . Klub 3. tisíciletí je občanské sdružení které je zaměřeno na vzdělávání, sdružování a pomoc lidem, kteří cítí potřebu pro...
16. 03. 2009 | Akce

Únorové zahraniční přednášky rektora vysoké školy CEVRO Institut prof. Miroslava Nováka

Únorové zahraniční přednášky rektora vysoké školy CEVRO Institut prof. Miroslava Nováka Rektor vysoké školy CEVRO Institut prof. Miroslav Novák vystoupil na Université de Genève , na Université Montesquieu - Bordeaux IV a na Institut d'études politiques de Bordeaux .
23. 02. 2009 | Aktuality

Křesťanské a liberálně-konzervativní strany ve Střední Evropě

Křesťanské a liberálně-konzervativní strany ve Střední Evropě CEVRO ve spolupráci s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity , Občanským institutem a Nadací Konrada Adenauera uspořádalo konferenci, jejímž cílem byla reflexe pravice ve Střední Evropě na začátku období parlamentních voleb ve většině středoevropských států.
19. 03. 2009 | Akce

Pražská zimní přednáška

Pražská zimní přednáška Na půdě vysoké školy CEVRO Institut se ve čvrtek 12. února konala Pražská zimní přednáška, jejímž pořadatelem byl Liberální institut a naše vysoká škola. V jejím průběhu vystoupil prof. Jesús Huerta de Soto , který představil svoji monumentální knihu Peníze, banky a hospodářská krize. Ta nyní...
16. 02. 2009 | Konference a semináře

KONFERENCE: Ratifikace Lisabonské smlouvy – aktuální otazníky

KONFERENCE: Ratifikace Lisabonské smlouvy – aktuální otazníky Vysoká škola CEVRO Institut a Úřad vlády – Odbor informování o evropských záležitostech si Vás dovolují pozvat na konferenci "Ratifikace Lisabonské smlouvy: aktuální otazníky". Konference se uskuteční ve čtvrtek 26. února 2009 od 15.00 hodin v atriu vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17,...
26. 02. 2009 | Akce

Den otevřených dveří – březen

Den otevřených dveří – březen Dovolujeme si Vás pozvat na den otevřených dveří vysoké školy CEVRO Institut , který se uskuteční dne 4. března 2009 v 16.00 hodin v budově Měšťanské besedy, na adrese Jungmannova 17, Praha 1. Začátek prezentace proběhne v místnosti č. 203 ve druhém patře
04. 03. 2009 | Akce

Novinky v přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010

Novinky v přijímacím řízení pro akademický rok 2009/2010 Uchazeči o studium na vysoké škola CEVRO Institut, kteří se budou zapisovat do prvních ročníků v akademickém roce 2009/2010 mají možnost využít několika novinek v příjímacím řízení k vysokoškolskému studiu. K dispozici mají nově elektronickou podobu přihlášky a zároveň mají možnost si zvolit...
07. 02. 2009 | Aktuality

Ochrana pokojného stavu správními orgány

Vysoká škola CEVRO Institut vydala sborník z konference Ochrana pokojného stavu správními orgány, která se konala ke konci září v Informačním centru vysoké školy v Českém Krumlově pod záštitou ochránce veřejných práv Otakara Motejla.