Konference a semináře

Seminář: Ochrana pokojného stavu správními orgány, pod záštitou JUDr. Otakara Motejla

Seminář: Ochrana pokojného stavu správními orgány, pod záštitou JUDr. Otakara Motejla Ve čtvrtek 25. září 2008 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut ve svém informačním středisku v Českém Krumlově seminář na téma „Ochrana pokojného stavu správními orgány.“ Seminář, kterého se účastnilo několik desítek zástupců měst a obcí z celé republiky se konal pod záštitou a za osobní účasti...
26. 09. 2008 | Konference a semináře

Filmový seminář na téma: Válka v Indočíně

Filmový seminář na téma: Válka v Indočíně Dien Bien Phu Bitva u Dien Bien Phu znamenala konec francouzské koloniální nadvlády v Indočíně a počátek komunistického panství ve Vietnamu, Laosu a Kambodži. Francouzská pevnost Diên Biên Phu, jeden z pilířů kolonální vlády, je dějištěm krvavé bitvy v roce 1954, jež...
29. 10. 2008 | Akce

Konference: Moderní společnost - svoboda a odpovědnost

Academia Bohemica, o.p.s., ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut, o.p.s., si Vás dovoluje pozvat na konferenci: Moderní společnost - svoboda a odpovědnost, která se koná ve čtvrtek 16. října 2008 od 15:00 v sídle vysoké školy CEVRO Institut.
16. 10. 2008 | Akce

Muži října 1918 - vědecká konference

Vysoká škola CEVRO Institut je spolupořadatelem konference, která je volným pokračováním vědeckého setkání z minulého roku, které se věnovalo osobě Karla Kramáře (více zde a zde - včetně fotogalerie).
23. 10. 2008 | Akce

Záznam diskuse o volební reformě v pořadu Politické spektrum za účasti Ladislava Mrklase

Záznam diskuse o volební reformě v pořadu Politické spektrum za účasti Ladislava Mrklase Ředitel CEVRO a pedagog vysoké školy CEVRO Institut diskutoval o nutnosti a možnostech volební reformy v České republice. Jeho partnery v diskusi byli politologové Tomáš Lebeda ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a Lukáš Jelínek, bývalý ředitel Masarykovy dělnické akademie.
15. 09. 2008 | Aktuality

Setkání pedagogogů akademické obce vysoké školy CEVRO Institut

Dne 17.9. se uskuteční setkání pedagogogů vysoké školy CEVRO Institut pozvánka [PDF]
17. 09. 2008 | Akce

Parlamentní simulace CEVRO Institutu a Junior Achievement ČR, 2. ročník

CEVRO Institut a Junior Achievement CR porádaly 19. zárí 2008 druhý rocník parlamentní simulace pro nejúspeúšnejší studenty vzdelávacích programu Junior Achievement za školní rok 2007/2008. Akce v Poslanecké snemovne se zúcastnila ctyricítka studentu z celé republiky.
19. 09. 2008 | Akce

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří Zajímá Vás, jak vypadá vysoká škola CEVRO Institut ? Uvažujete o studiu na naší vysoké škole ? Chcete si pohovořit s Vašimi budoucími vyučujícími ? Nebo si chcete prohlédnout z rekonstruované prostory Měšťanské besedy? Potom Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ vysoké...
17. 09. 2008 | Akce

Imatrikulace studentů I. ročníku

Imatrikulace studentů I. ročníku se koná dne 1. října od 14:00 a od 16:00 hodin v budově vysoké školy CEVRO Institut.
01. 10. 2008 | Akce

Konference Public Relations a Image České republiky

Vysoká škola CEVRO Institut pod záštitou premiéra České republiky pana Mirka Topolánka pořádá konferenci o obrazu ČR v zahraničí.
30. 09. 2008 | Akce