Aktuality

Elektronické přihlášky - Soukromoprávní studia – Obchodněprávní vztahy

S velkým potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo vysoké škole CEVRO Institut akreditaci k navazujícímu magisterskému studijnímu programu Soukromoprávní studia, oboru Obchodněprávní vztahy. Akreditace je platná do 31.7.2016, a to v prezenční...
27. 08. 2012 | Aktuality

Evropa a Česko 2012 – Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie

Ve dnech 20. – 24. srpna 2012 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut již pátý ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie. Kurz byl určen studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní...
21. 08. 2012 | Aktuality

Mezinárodní letní škola 2012: „Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“

Vysoká škola CEVRO Institut a Ohio University uspořádaly ve dnech 13. - 17. srpna 2012 mezinárodní letní školu „Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“ .
20. 08. 2012 | Aktuality

Znovuotevřené Informační centrum o NATO sídlí na vysoké škole CEVRO Institut

Znovuotevřené Informační centrum o NATO sídlí na vysoké škole CEVRO Institut Ve čtvrtek 28. června 2012 proběhlo na vysoké škole CEVRO Institut slavnostní znovuotevření Informačního centra o NATO (IC NATO), spojené s panelovou diskusí za účasti ministra obrany ČR Alexandra Vondry.
15. 07. 2012 | Aktuality

Vzdělávací projekt pro členy parlamentu státu Kano, Nigerie na půdě CEVRO Institutu

Vzdělávací projekt pro členy parlamentu státu Kano, Nigerie na půdě CEVRO Institutu Ve dnech 12. a 13. července 2012 se na půdě CEVRO Institutu uskutečnily přednášky pro poslance a členy parlamentu státu Kano, Nigerie na téma "Strategie tvorby pracovních míst a řešení vysoké nezaměstnanosti".
13. 07. 2012 | Aktuality

Letní slavnostní promoce absolventů

Letní slavnostní promoce absolventů Ve středu 11. července 2012 se uskutečnily slavnostní promoce absolventů bakalářského, magisterského a MPA studia. Tito absolventi prošli úspěšně celým studiem, které završili v rámci červnových termínů obhajob a státních závěrečných zkoušek.
11. 07. 2012 | Aktuality

Výstupy ze semináře Politický extremismus - jsme na něj připraveni?

Výstupy ze semináře Politický extremismus - jsme na něj připraveni? Centrum bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut uspořádalo diskusně laděný seminář za účasti předních odborníků na politický extremismus. Akce se konala s laskavou podporou Nadace Konrada Adenauera . Níže najdete elektronické výstupy z akce.
08. 07. 2012 | Aktuality

Další číslo New Perspectives on Political Economy

Další číslo New Perspectives on Political Economy Další číslo multidisciplinárního odborného časopisu naší vysoké školy New Perspectives on Political Economy naleznete nyní on-line. V časopise, který vychází v angličtině dvakrát ročně, najdete pravidelně články i recenze knih.
03. 07. 2012 | Aktuality

Pedagogové CEVRO Institutu členy výzkumného týmu k možnostem obranné spolupráce visegrádských zemí

PhDr. Jan Jireš a gen. Jiří Šedivý, pedagogové a výzkumní pracovníci vysoké školy CEVRO Institut, se od listopadu 2011 do června 2012 účastnili práce mezinárodního týmu expertů v rámci projektu DAV4 ( Defence Austerity V4 ). Cílem projektu bylo zhodnotit dosavadní vývoj spolupráce...
25. 06. 2012 | Aktuality

Monografie Krajské volby 2008 v tištěném vydání!

Vysoká škola CEVRO Institut nabízí všem zájemcům o českou politiku tištěnou verzi monografie o krajských volbách 2008. Na jejím vzniku se podílelo devět politologů, sociologů a mediálních analytiků z předních akademických i analytických pracovišť.
24. 06. 2012 | Aktuality