Aktuality

Toulky světem – cyklus besed – Čína

Dovolujeme si vás pozvat na cyklus cestovatelských besed známých i neznámých cestovatelů z řad studentů, absolventů a příznivců vysoké školy CEVRO Institut doprovázený projekcí fotografií a filmů. Cyklus se uskuteční od prosince 2013 do dubna 2014 na půdě vysoké školy CEVRO Institut.
05. 05. 2014 | Aktuality

Konkursy na učitele mezinárodních vztahů a vedoucího katedry

Rektor vysoké školy CEVRO Institut vypisuje dvě výběrová řízení. První se týká funkce vedoucího oborové katedry veřejného práva a veřejné správy. Druhý konkurs je vyhlášen na pozici docenta či odborného asistenta pro oblast mezinárodních vztahů.
05. 05. 2014 | Aktuality

Smutná zpráva: docent Vladimír Vopálka nás navždy opustil

Dovolujeme si Vám s hlubokým zármutkem v srdci oznámit, že nás navždy opustil doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. Na CEVRO Institutu působil od samého počátku a patřil tak k neodmyslitelným osobnostem naší vysoké školy. S úctou vzpomínáme.
04. 05. 2014 | Aktuality

Hrozí policii další destabilizace?

Mohlo by se zdát, že po dlouhých měsících nestability a absence velení způsobené dvojvládním (nebo spíše nevládím) na postu policejního prezidenta, by nyní Policie ČR mohla našlápnout ke stabilnější budoucnosti a mohla by se věnovat problémům, které ji samotnou i občany ČR skutečně trápí...
03. 05. 2014 | Aktuality

Rektorské volno – škola bude uzavřena!

Vysoká škola CEVRO Institut vám přeje hezké svátky velikonoční a současně si vám dovolujeme oznámit, že po dobu jejich trvání bude škola uzavřena.
17. 04. 2014 | Aktuality

Tomáš Pojar prorektorem pro zahraniční vztahy

Vysoká škola CEVRO Institut má nového prorektora pro zahraniční vztahy. O zřízení nové funkce a jejím obsazení rozhodla na svém zasedání v březnu správní rady CEVRO Institutu. Prorektor pro zahraniční vztahy se k 1. dubnu 2014 stává Tomáš Pojar.
01. 04. 2014 | Aktuality

Zimní termín slavnostních promocí 2014

Ve čvrtek 20. března 2014 od 16 hodin se uskutečnila slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia, a také promoce absolventů programu Master of Public Administration. Tito absolventi prošli úspěšně celým studiem, které završili v rámci únorových termínu obhajob a státních...
21. 03. 2014 | Aktuality

Studentská anketa za zimní semestr 2013/14

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala během týdnů na přelomu ledna a února mezi svými studenty rozsáhlou a zcela anonymní anketu. Cílem ankety bylo zjistit názory studentů na kvalitu výuky v rámci zimního semestru 2013/14, jednotlivých pedagogů, celých studijních oborů i služeb poskytovaných...
19. 03. 2014 | Aktuality

Úspěšný čtvrtý ročník Na týden vysokoškolákem 2014

Ve dnech 10. - 14. března 2014 uspořádala vysoká škola CEVRO Institut již čtvrtý ročník unikátního vzdělávacího projektu, který studentům, zejména maturitních ročníků, umožnil vyzkoušet si na týden život studenta vysoké školy.
15. 03. 2014 | Aktuality

Anketa spokojenosti a vylosování vítězného kódu

Na začátku února uspořádala vysoká škola CEVRO Institut pro svoje studenty zcela anonymní online anketu, jejímž cílem bylo dozvědět se kladné i kritické názory, vztahující se uplynulému semestru. Obdobnou anketu bude škola opakovat po každém semestru.
03. 03. 2014 | Aktuality