Další nakladatelská činnost

CEVRO Institut, o.p.s. vydává samostatně i ve spolupráci s dalšími nakladatelstvími odborné a odborně-populární publikace, skripta a učebnice z oblasti veřejné správy, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, práva, komunikace apod.

Publikace: Česko-americké vztahy: jak dál?

Publikace: Česko-americké vztahy: jak dál? Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) vydalo dvojjazyčnou publikaci Česko-americké vztahy: jak dál? , a to za laskavé finanční podpory neziskové organizace Zaostřeno, o.p.s. a RWE Česká republika. Publikace zhodnocuje vzájemné vztahy z bezpečnostní, obchodní,...

Zoulík František – Cesty práva. Výbor statí

Zoulík František  – Cesty práva. Výbor statí Vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Wolters Kluwer ČR vydala u příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin významného českého procesualisty a jednoho ze zakladelů vysoké školy CEVRO Institut, prof. JUDr. Františka Zoulíka, CSc. publikaci Cesty práva. Výbor statí.  

Sborník: Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky

Sborník: Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky Koncem září 2010 vydalo Centrum transatlantických vztahů (PCTR) vysoké školy CEVRO Institut svou první publikaci. Vydaný sborník je finálním produktem více než půlročního projektu Nová strategická koncepce NATO: zájmy a priority České republiky , jehož bylo PCTR koordinátorem.

Richard A. Epstein – Právo, ekonomie a politika

Richard  A. Epstein – Právo, ekonomie a politika Vysoká škola CEVRO Institut vydala ve spolupráci s Wolters Kluwer ČR a Liberálním institutem publikaci Richarda A. Epsteina Právo, ekonomie a politika . Tato kniha je první publikací, která vychází v rámci nové exkluzivní ediční řady CEVRO Institut Academic Press .

Historická reflexe minulosti aneb "ostalgie" v Německu a Česku

Vysoká škola CEVRO Institut vydává sborník ze stejnojmenného semináře , který se uskutečnil v listopadu 2009. Sborník obsahuje příspěvky vystupujících, kteří se zaměřují mj. na hodnocení stavu dnešní společnosti v Čechách a bývalém východním Německu, shrnují sociologická šetření na téma Češi a...

Narovnání vztahu mezi církvemi a státem

Vysoká škola CEVRO Institut vydala sborník z konference z roku 2008, jehož editory jsou Petr Kolář a Jakub Kříž. Sborník obsahuje příspěvky řady předních odborníků, zástupců církvní, státních institucí, obcí a dalších dotčených subjektů.

Z periferie do centra Evropy – 20 let vývoje vztahu ČR k EU

Vysoká škola CEVRO Institut vydala sborník pedagogů školy a externích autorů na téma vztahů ČR k EU. Příspěvky mj. mapují vztah českých politických stran a veřejnosti k evropské integraci.

Čtyři milníky politické filosofie: Ústava, Politika, Vladař, Leviatan

Vysoká škola CEVRO Institut vydává již druhou publikaci z oblasti politické filosofie. V ediční řadě Učební texty a skripta tentokrát vychází publikace věnující se čtyřem zásadním textům politické filosofie od Platona, Aristotela, Machiavelliho a Hobbese, jejímž autorem je Roman Cardal.

Ochrana pokojného stavu správními orgány

Vysoká škola CEVRO Institut vydala sborník z konference Ochrana pokojného stavu správními orgány, která se konala ke konci září v Informačním centru vysoké školy v Českém Krumlově pod záštitou ochránce veřejných práv Otakara Motejla.

Vybrané otázky z filosofie - Roman Cardal

Vybrané otázky z filosofie - Roman Cardal Vysoká škola CEVRO Institut vydává pro své studenty a širokou odbornou veřejnost filosofická skripta svého pedagoga PhDr. Romana Cardala, Ph.D. (Kniha vyšla již ve II., rozšířeném vydání)

1 2 >>>