Formy studia

Forma výuky na vysoké škole CEVRO Institut se snaží v maximální míře přizpůsobit potřebám studentů. Ne každému vyhovuje standardní prezenční forma studia, která vyžaduje denní účast, naproti tomu je zde kombinovaná forma, která je vhodná pro osoby časově vytížené.


Prezenční studium

Prezenční (denní) forma studia je postavena na klasickém modelu dvou semestrů (zimního a letního), složených ze 13 vyučovacích týdnů a následného zkouškového období.

Během vyučovacích týdnů probíhají přednášky, případně semináře k jednotlivým předmětům.

Prezenční forma studia je určena především posluchačům, pro které je studium na vysoké škole CEVRO Institut hlavní činností.


Kombinované studium

Kombinovaná (dálková) forma studia je vhodná především pro uchazeče o studium, kteří jsou vázáni svými časovými možnostm – tedy např. zaměstnané posluchače. Jde o formu vytvořenou kombinací klasického prezenčního studia (přednášky a semináře) se samostudiem za pomoci interaktivních učebních pomůcek a elektronické komunikace (e-learningu).

Přednášky jsou koncentrované do dvoudenních soustředění, která se konají třikrát až šestkrát za semestr, vždy v jednom pracovním a jednom víkendovém dni. Osobní kontakt s vyučujícími je doplněn kontaktem elektronickým. Pravidelnou přítomnost ve škole při přednáškách a seminářích kompenzují elektronické studijní opory pro jednotlivé předměty, ve kterých jsou shrnuty znalosti k danému předmětu a které interaktivně ověřují úroveň získaných znalostí.