Kontakty

Mapa Cevro vysoká škola
CEVRO Institut, o.p.s.

Jungmannova 17
110 00 Praha 1 - Nové Město

email: info@vsci.cz
web: www.cevroinstitut.cz

IČ: 275 90 101

Recepce

Recepce tel.: 221 506 700 info@vsci.cz

Studijní oddělení

Květoslava Krupičková tel.: 221 506 707
fax: 221 506 709
kvetoslava.krupickova@vsci.cz
Mgr. Ludmila Habadová tel.: 221 506 706
fax: 221 506 709
ludmila.habadova@vsci.cz

Vedení školy

Rektor
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
tel.: 221 506 777 josef.sima@vsci.cz
Ředitel
Ing. Jiří Jirka
tel.: 221 506 777 jiri.jirka@vsci.cz
Prorektor pro studium
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
tel.: 221 506 725 ladislav.mrklas@vsci.cz
Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání
Tomáš Pojar, M.A.
tel.: 221 506 735 tomas.pojar@vsci.cz
Sekretariát vedení školy
Klára Kolínková
tel.: 221 506 777
fax: 221 506 702
klara.kolinkova@vsci.cz
Sekretariát prorektora
Bc. Markéta Kučerová
tel.: 221 506 701
fax: 221 506 702
marketa.kucerova@vsci.cz

Garanti oborů

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. tel.: 221 506 736
fax: 221 506 702
eva.horzinkova@vsci.cz
prof. Dr. Miroslav Novák tel.: 221 506 739
fax: 221 506 702
miroslav.novak@vsci.cz
doc. JUDr. Ivana Štenglová
 
tel.: 221 506 736
fax: 221 506 702
ivanka.stenglova@vsci.cz
plk. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D. tel.: 221 506 725
(Dr. Mrklas, prorektor)
jan.osterreicher@vsci.cz
 
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. tel.: 221 506 777 josef.sima@vsci.cz    

Katedry

Tajemnice kateder: Mgr. Andrea Svobodová (a.svobodova@vsci.cz; tel. 221 506 757)

Katedra soukromého práva (KSP)

Vedoucí katedry
Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
tel.: 221 506 736
fax: 221 506 702
alena.mackova@vsci.cz

Katedra politologie a mezinárodních vztahů (KPMV)

Vedoucí katedry
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.
tel.: 221 506 738
fax: 221 506 702
daniel.kunstat@vsci.cz

Katedra ekonomie a managementu (KEM)

Vedoucí katedry
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.
tel.: 221 506 734
fax: 221 506 702
pavol.minarik@vsci.cz

Katedra veřejného práva a veřejné správy (KVPVS)

Vedoucí katedry
Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
tel.: 221 506 732
fax: 221 506 702
harald.christian.scheu@vsci.cz

Centra

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit (CERPAMA)

Ředitel centra
PhDr. Jiří Frgal
tel.: 221 506 743
fax: 221 506 702
jiri.frgal@vsci.cz

Centrum transatlantických vztahů (PCTR)

Ředitel centra
RNDr. Alexandr Vondra
tel.: 221 506 737
fax: 221 506 702
alexandr.vondra@vsci.cz
Tajemník centra
Bc. Luděk Jiráček
tel.: 733 797 888 ludek.jiracek@vsci.cz

Centrum bezpečnostních studií (CEBES)

Ředitel centra
Ing. Jaroslav Salivar
tel.: 221 506 777
fax: 221 506 702
jaroslav.salivar@vsci.cz

Centrum středoevropských studií (CSeS)

Ředitel centra
PhDr. Petr Valenta, Ph.D.
tel.: 221 506 777
fax: 221 506 702
petr.valenta@vsci.cz

Centrum zdravotně-sociálních studií (CZSS)

Ředitel centra
MUDr. Milan Cabrnoch
  milan.cabrnoch@vsci.cz
Tajemnice
Bc. Lucie Buchtíková (Litomiská)
tel.: 603 460 851 lucie.buchtikova@vsci.cz

IT oddělení

Tomáš Dvořák tel.: 221 506 740
fax: 221 506 702
tomas.dvorak@vsci.cz

Správce budovy

Martin Kubát      tel.: 221 506 741
fax: 221 506 702
martin.kubat@vsci.cz

Účetní

Jana Holubíková       tel.: 221 506 742
fax: 221 506 702
jana.holubikova@vsci.cz

Knihovna

Kryštof Čižinský tel.: 221 506 711
fax: 221 506 702
krystof.cizinsky@vsci.cz

Marketingové oddělení

Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, ředitelka marketingu tel.: 221 506 726 lenka.pavlikova@vsci.cz
Mgr. Ondřej Kubový tel.: 221 506 726
fax: 221 506 702
ondrej.kubovy@vsci.cz

Oddělení zahraničních vztahů

PhDr. Miloš Brunclík, PhD. tel.: 221 506 721
fax: 221 506 702
milos.brunclik@vsci.cz