Středisko Český Krumlov

V jihočeském kraji nabízí vysoká škola CEVRO Institut dva bakalářské a tři navazující magisterské obory. Jejich zaměření je na oblast práva – veřejného (Veřejná správa) i soukromého (Právo v obchodních vztazích resp. Obchodněprávní vztahy) a na bezpečnostní otázky (magisterský obor Bezpečnostní studia). Všechny nabízené obory lze v Českém Krumlově studovat pouze v kombinované formě.

Informační a konzultační středisko vysoké školy CEVRO Institut v Českém Krumlově zahájilo svoji činnost 1. 1. 2008. V akademickém roce 2013/1 studuje v centru Českého Krumlova více než 140 studentů.


Studijní obory v Českém Krumlově:

Kód programu Studijní program Kód oboru Studijní Obor Stupeň studia
B6804 Právní specializace 6804R022 Veřejná správa Bc.
B6804 Právní specializace 6804R035 Právo v obchodních vztazích Bc.
N6807 Veřejná správa 6202T056 Veřejná správa nMgr.
N6812 Soukromoprávní studia 6804T039 Obchodněprávní vztahy nMgr.
N6807 Veřejná správa 6806T018 Bezpečnostní studia nMgr.

Školné:

Pro studenty přijaté ke studiu v Českém Krumlově do akademického roku 2014/2015 (semestrální platba)

Bakalářské studium Magisterské studium
 21.000 Kč  25.000 Kč

Den otevřených dveří:

Ve středisku vysoké školy CEVRO Institut v Českém Krumlově se dny otevřených dveří konají obvykle každý první čtvrtek v měsíci v 15.00 hod. Aktuální termíny naleznete v sekci Dny otevřených dveří.


Kontakt:

Petra Haitmannová, vedoucí střediska

e-mail: petra.haitmannova@vsci.cz

CEVRO Institut
Středisko Český Krumlov
Linecká 43
381 01 Český Krumlov
Tel.: 774 427 401


Konzultační hodiny:

JUDr. Ivana Millerová, Ph.D. – každé pondělí 13.00 - 15.00 hodin (po dohodě na emailu: ivana.millerova@vsci.cz)

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (prorektor pro rozvoj) – vždy první čtvrtek v měsíci 16.00 – 17.00 hod., nejlépe po dohodě na emailu: ladislav.mrklas@vsci.cz


Kromě výuky pořádá středisko také konference a semináře:

V dubnu loňského roku tu proběhla špičkově obsazená konference Soukromé právo ve veřejné správě, na níž letos v měsíci květnu naváže konference Soukromé právo ve veřejné správě II. Nad konferencí přavzala záštitu ministryně spravedlnosti Prof. JUDr. Helena Válková CSc.

V minulosti pak šlo o tyto akce:

2014 – debata s Petrem Robejškem o bezpečnosti a blahobytu ČR

2011 – konference Národního parky – právní úprava a veřejná správa, které se zúčastnili mj. náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař nebo ředitel NP a CHKO Šumava Jan Stráský.

Parlamentní simulace pro studenty z jihočeských gymnázií a jiných středních škol: 2008, 2009, 2010, 2011, 20122013,

2010 – přednáška politologa Petra Robejška o evropské integraci a seminář Dlouhodobé i aktuální problémy české veřejné správy pod vedením starosty Hluboké n. Vlt. Tomáše Jirsy.

2009 – semináře Ochrana pokojného stavu správními orgány za účasti ombudsmana O. Motejla a Problematika vlastnictví v praxei veřejné správy